Bioremediacija in revitalizacija tal, sedimentov in vode

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 11.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 5.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, okolje
Zanimiv razpis?

Onesnaževanje okolja je v zadnjih nekaj desetletjih velik problem, ki vpliva na kakovost življenja. Onesnaženje tal, sedimentov in vode ostaja velik ekološki problem. To onesnaženje vsebuje nevarne in obstojne strupene snovi, ki imajo škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje. Onesnaževala, ki so posledica človekove dejavnosti, škodujejo ekosistemom na različnih funkcionalnih ravneh in predstavljajo pomembno gospodarsko breme za družbo.

Sanacijske strategije, kot so kemični in fizikalni pristopi, ne zadostujejo za ublažitev težav z onesnaževanjem. Bioremediacija z uporabo mikrobov je trajnostna, okolju prijazna in družbeno sprejemljiva alternativa običajnim remediacijskim pristopom ter prispeva k izboljšanju okolja. Ima pomembno vlogo pri spremljanju ničelnega onesnaževanja. Številni mikrobi s potencialom za bioremediacijo so bili izolirani in karakterizirani, vendar v mnogih primerih ne morejo v celoti razgraditi ciljnega okoljskega onesnaževala ali pa so neučinkoviti v primerih kompleksne kontaminacije, kot so mešani odpadki.

Namen teme je izboljšati strategije za bioremediacijo in revitalizacijo tal, sedimentov, površinskih in podzemnih voda ob upoštevanju zakonodaje in predpisov EU, ki veljajo na tem področju, vključno z uporabo naravno prisotnih in optimiziranih organizmov.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 11.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5,5 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *