Zagotavljanje krožnosti sestavljenih materialov

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 24.500.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 9.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: inovacije, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k naslednjim rezultatom:

  • ponovna uporaba kompozitnih materialov in pridobivanje sekundarnih surovin z višjo vrednostjo, kot je trenutno na voljo;
  • zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, in pozitiven vpliv na okolje;
  • ustvarjanje novih tokov vrednosti z novimi tehnologijami z možnostjo komercialne uporabe;
  • nove poslovne priložnosti in tokovi prihodkov za podjetja za recikliranje, ki bodo koristili zlasti MSP, ki prevladujejo v tem sektorju trga;
  • večja uporaba novih kompozitnih materialov v industrijskih aplikacijah, npr. izboljšane lahke konstrukcije za promet, ki so trenutno omejene zaradi stroškov in upoštevanja okoljske zakonodaje ter direktive o izteku življenjske dobe.

Evropski trg kompozitov je bil leta 2018 vreden 16 milijard EUR, po ocenah pa bo od leta 2020 do 2025 beležil 7,5-odstotno letno rast zaradi vse večjega povpraševanja po lahkih materialih v različnih energetsko intenzivnih vrednostnih verigah, kot sta vetrna energija ali promet. Vendar je kompozite težko ponovno uporabiti ali reciklirati, saj razpoložljive tehnologije, kot sta visokotemperaturna piroliza in mletje (za uporabo kot polnilo), niso okolju prijazne ali pa so ekonomsko nezanimive. Poleg tega bo zaradi okoljske zakonodaje o recikliranju izrabljenih sestavnih delov in konstrukcij od leta 2025 dalje v Evropi na primer treba vsako leto reciklirati 80.000 ton z vlakni ojačanih polimernih kompozitov. Zato je nujno, da se najdejo tehnologije za ponovno uporabo in recikliranje teh materialov na uporaben in trajnosten način. 

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 24.700.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 8 milijonov do 9 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *