Vseevropski program usposabljanja in mreženja za vodje raziskav

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 1.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, raziskave, usposabljanje
Zanimiv razpis?

Vodenje raziskav ima lahko različne oblike: svetovalci za raziskovalno politiko, vodje raziskav, osebje za finančno podporo, upravljavci podatkov, upravljavci raziskovalne infrastrukture, odgovorni za prenos znanja, razvijalci podjetij, posredniki znanja, vodje inovacij itd. 

Projekti naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:

  • izboljšano znanje za oblikovanje politike o vzorcih usposabljanja in povezovanja podpornega osebja za raziskave in vodstvenega osebja na področju raziskav
  • ukrepi za povečanje ozaveščenosti osebja za vodenje raziskav o obstoječih možnostih usposabljanja, mreženja in mobilnosti na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni
  • večja zmogljivost in združljivost sistemov sodelovanja in financiranja v celotnem evropskem raziskovalnem prostoru za upravljanje raziskav ter podpora znanstvenikom
  • izboljšana ozaveščenost o političnih dejavnikih EU in posebnostih raziskav EU v visokošolskih ustanovah in raziskovalnih organizacijah
  • priprava na ustanovitev osrednjega(-ih) vozlišča(-ev), ki bodo raziskovalnemu sistemu EU zagotavljala najustreznejše namenu primerne spretnosti na področju upravljanja raziskav v EU, z dejavnim vključevanjem subjektov iz držav, ki se širijo
  • zagotovitev priporočil, katerih cilj je olajšati jasno poklicno pot za vodje raziskovalnih dejavnosti na nacionalni ravni in na ravni EU ter okrepiti njihovo vlogo pri doseganju ciljev novega ERP, vključno s tistimi, ki so obravnavani v povezanih sklepih Sveta o novem evropskem raziskovalnem prostoru

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 3.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal  do 1,5 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *