Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Vavčer za udeležbo podjetij v gospodarskih delegacijah v tujino

 

Ciljne organizacije: Ostale, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Spletna stran: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 …
Budget razpisa: 800.000
Rok prijave: 31.03.2023
Podelitev min-max: 300 € – 5.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: MSP, SP, delegacije, poslovni partner
Zanimiv razpis?

Namen je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B)

Cilj je povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, ter tako povečanja možnosti za večjo prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Na poziv se lahko prijavijo MSP-ji s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev, ki je na razpolago za obdobje 2019 – 2023 znaša 800.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2021 je 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z 19. 6. 2020 in traja do 30. 9. 2023. 

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *