Turistične prireditve na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana 2021

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Turizem Ljubljana

Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-obja…
Celotni budžet: 128.000
Rok za oddajo: 01.11.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: prireditve, turizem
Zanimiv razpis?

Predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2021, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:

  • predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge,
  • prireditve se bodo odvijale na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni rabi javnih površin,
  • prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. novembra 2021

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev zega razpisa znaša 128.000 EUR.

Izbrane turistične prireditve bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50%celotne vrednosti projekta ‐ prireditve.

Rok za oddajo prijav: Predlagatelji lahko glede na situacijo SARS-CoV-2 (COVID-19) vlagajo vloge sukcesivno do porabe sredstev, ki jih bo imel Turizem Ljubljana zagotovljene za izvedbo turističnih prireditev. Skrajni rok za prijavo se izteče 1. novembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *