Trajnostno in odporno kmetijstvo ter agroekološki prehod

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 70.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 15.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?

Storitve raziskovalnih infrastruktur za trajnostno in odporno kmetijstvo ter agroekološke prehode. 

Namen te teme je povezati in zagotoviti nadnacionalni in/ali virtualni dostop do dopolnilnih in interdisciplinarnih storitev raziskovalnih infrastruktur v podporo raziskavam in inovacijam, da bi dosegli trajnostno in odporno kmetijstvo ter podprli agroekološke prehode v skladu s pristopom eno zdravje. Ta pristop se zdi še posebej pomemben za zagotavljanje dokazov za obnovo biotske raznovrstnosti, povečanje učinkovitosti uporabe virov in preprečevanje prihodnjih kriz. 

Raziskovalne infrastrukture bi morale povezovati, prilagajati in ponujati široko paleto storitev za podporo kmetijskim raziskavam tudi v zvezi z agrogozdarstvom, ribogojstvom, vrtnarstvom, živinorejo in pašništvom ob upoštevanju vrednostne verige, družbenih in vedenjskih vidikov ter po možnosti razsežnosti prehrane ljudi in živali. 
 

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 70.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 milijonov do 15 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Dodatna merila za upravičenost:

Predlog mora vključevati tudi zagotavljanje dostopnosti. Pozorno preberite določbe v razdelku razpisne dokumentacije Posebne značilnosti za raziskovalne infrastrukture preden pripravite svojo prijavo, preberite dotični del programa. Ob upoštevanju interesa Unije, da svojim raziskovalcem omogoči dostop do najnaprednejše raziskovalne infrastrukture, ne glede na to, kje v svetu se nahajajo. 

Pravne osebe s sedežem v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, na Kitajskem, Indiji, Japonski, Mehiki, Novi Zelandiji, Republiki Koreji in Rusiji, Singapurju in ZDA, ki v okviru donacije zagotavljajo dostop do svojih raziskovalnih infrastruktur raziskovalcem iz držav članic in pridruženih držav, so izjemoma upravičeni do financiranja iz Unije v okviru te teme.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *