Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Študijski obiski študentov v tujini

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/financiranje-stud…
Budget razpisa: 100.000
Rok prijave: 30.06.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: %
Ključne besede: štipendija
Zanimiv razpis?

Štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. 

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Vrednost razpisanih sredstev je: 100.000 EUR

Sredstva za obisk so namenjena izključno pokritju neposrednih stroškov, nastalih z mobilnostjo na obisk, in sicer: 

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk

Rok prijave je najkasneje do 30. junija 2021 ali do porabe sredstev.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *