Storitve raziskovalnih infrastruktur za razvoj pionirskega znanja

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 43.500.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 14.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?

Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: 

  • širšemu, poenostavljenemu in učinkovitejšemu dostopu do najboljših raziskovalnih infrastruktur, ki so raziskovalcem na voljo za izvajanje radovednih raziskav, ne glede na lokacijo;
  • prebojne in vrhunske raziskave, ki jih omogočajo napredne storitve raziskovalne infrastrukture, ki so na voljo širši skupnosti uporabnikov;
  • izboljšane in usklajene storitve RI ter širša uporaba virov RI po Evropi, ki izhajajo iz izkoriščanja sinergij in komplementarnosti;
  • nova generacija raziskovalcev, usposobljenih za optimalno izkoriščanje vseh bistvenih orodij za svoje raziskave;
  • meddisciplinarno oploditev in širšo izmenjavo informacij, znanja in tehnologij na različnih znanstvenih področjih, ki jo spodbujajo tesnejši stiki med raziskovalci, dejavnimi v raziskovalnih infrastrukturah in ob njih;
  • boljše upravljanje, vključno z izvajanjem načela FAIR podatkov, neprekinjenega toka podatkov, ki jih zbirajo ali ustvarjajo raziskovalne infrastrukture.

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 43.500.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 milijonov do 14,5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Dodatna merila za upravičenost:

Predlog mora vključevati tudi dejavnosti, ki zagotavljajo dostop. Pozorno preberite določbe v razdelku razpisne dokumentacije Posebne značilnosti za raziskovalne infrastrukture preden pripravite svojo prijavo, preberite dotični del programa. Ob upoštevanju interesa Unije, da svojim raziskovalcem omogoči dostop do najnaprednejše raziskovalne infrastrukture, ne glede na to, kje v svetu se nahajajo. 

Pravne osebe s sedežem v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, na Kitajskem, Indiji, Japonski, Mehiki, Novi Zelandiji, Republiki Koreji in Rusiji, Singapurju in ZDA, ki v okviru donacije zagotavljajo dostop do svojih raziskovalnih infrastruktur raziskovalcem iz držav članic in pridruženih držav, so izjemoma upravičeni do financiranja iz Unije v okviru te teme.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *