Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov 2022

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Znanost
Izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana

Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-m…
Celotni budžet: 19.000
Rok za oddajo: 07.01.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: leposlovje, občinski
Zanimiv razpis?

Sofinancirale se bodo:

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni oziroma strokovni posveti: delavnice, seminarji, kongresi, konference, ipd., ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

  • sedež v MOL,
  • da ima prijavitelj poravnane vse pogodbene obveznosti do MOL.
  • za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
  • za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina vseh sredstev znaša 19.000 EUR.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 7. januarja 2022 do 24. ure.  

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.