Sodelovanja na področju civilne zaščite

 

Ciljne organizacije: Državne
Kategorija: Notranje zadeve
Izdajatelj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO)

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 2.500.000
Rok za oddajo: 08.06.2021
Podelitev min-max: 0 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 15%
Ključne besede: civilna zaščita, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Namenjen je načrtovanje, priprava, izvajanje in vrednotenje različnih dejavnosti civilne zaščite. 

Splošni cilj je okrepiti sodelovanje med državami članicami in sodelujočimi državami na področju civilne zaščite.

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Sodelujejo lahko tudi, na primer pridruženi partnerji, podizvajalci, tretje osebe, itd.

V okviru tega razpisa je na voljo 2.500.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 1.000.000 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov.

Prijave se odprejo 25. marec 2021 in se zaključijo 8. junija 2021 ob 17.00 (bruseljski čas)

Pomembno!

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *