Sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorije: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Komen

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021016200009 &#…
Budget razpisa: 2.000
Rok prijave: 29.10.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba:
Ključne besede: kmetijstvo, občinski
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.

Upravičenci so:

  • imajo sedež in področje delovanja na območju Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,
  • so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter
  • izpolnjujejo druge pogoje sofinanciranja, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Ni dodatnih informacij

Višina vseh sredstev znaša 2.000 EUR.

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški: 

  • predstavitve in promocije dejavnosti društva ter območja delovanja,
  • organizacije prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
  • izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
  • materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa upravičenca.

Prijave so možne do 29. okrtobra 2021.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *