Reševanje izzivov na tematskih raziskovalnih področjih

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 9.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 4.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, investicije, raziskave
Zanimiv razpis?

Omogočanje storitev raziskovalne infrastrukture za boljšo uporabo slikovnih podatkov za reševanje izzivov na tematskih raziskovalnih področjih.

Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov: 

  • izboljšanje pridobivanja, kakovosti, interoperabilnosti in analize slikovnih podatkov z različnih področij (npr.: zdravje in hrana, podnebne in okoljske raziskave, digitalna preobrazba);
  • širši uporabi storitev slikovne analize na podlagi umetne inteligence na različnih znanstvenih področjih.

Uspešni predlogi bodo ponujali storitve, vključno s storitvami, ki temeljijo na umetni inteligenci, za boljšo analizo slikovnih podatkov na različnih tematskih področjih (npr. spremljanje okolja, znanosti o življenju, kemija, fizika …). Zagotoviti je treba ustrezne povezave in dopolnjevanje z obstoječo platformo AI4EU in ustreznimi dejavnostmi v okviru drugega stebra programa Obzorje Evropa. 

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 9.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 2,5 milijonov do 4,5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *