Optimizacija proračuna za hranila v kmetijstvu

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 7.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 7.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon
Zanimiv razpis?

Trajnostni sistemi kmetijske proizvodnje ne zagotavljajo le hranljivih živil in drugih surovin, temveč so tudi ključno gonilo gospodarske rasti na podeželju.

Približno 25% letno proizvedene kopenske kmetijske biomase porabijo ljudje, približno70% (večinoma iz travinja, stranskih proizvodov in neužitnih rastlinskih ostankov) živali pretvorijo v hrano in gnoj, preostanek pa gre v biogoriva. Netrajnostni kmetijski sistemi lahko povzročijo številne škodljive vplive na okolje, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti ter onesnaževanje zraka in vode zaradi slabega upravljanja hranil.

Kadar je to mogoče, bi lahko celostna obravnava prehrane rastlin in živali v sistemih kmetijske proizvodnje prispevala k večji trajnosti prehranske verige s spodbujanjem zmanjševanja uhajanja hranil ter izboljšane hranilne vrednosti gnojil, krme in hrane. 

Ta pristop bi lahko zajemal osnovne hranilne elemente (ogljik, vodik, dušik, kisik), makroelemente (fosfor, kalij, magnezij, kalcij, žveplo) in tudi elemente v sledovih (cink, baker, železo, jod, selen, mangan). V skladu z evropskim zelenim dogovorom bi se lahko razvoj pristopa k proračunskemu načrtovanju hranil osredotočil na tokove ogljika (C).

Vendar obstajajo precejšnje vrzeli v znanju glede merjenja in razumevanja vplivov tokov hranil v različnih kmetijskih praksah (konvencionalni, agroekološki in ekološki sistemi, specializirani in mešani kmetijski sistemi) na različnih ravneh, od lokalne do globalne, ter zmogljivosti za modeliranje teh vplivov. 

Predlogi naj temeljijo na obstoječem in novem znanju, podatkih, modelih, umetni inteligenci in orodjih za optimizacijo.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 7.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 7 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *