Operativna podpora za NVO s področja okolja (SGA OG)

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 12.370.000
Rok za oddajo: 28.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 700.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: LIFE
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.

Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na posebne sporazume o subvencijah za poslovanje LIFE (SGA OG). Posebni sporazumi LIFE bodo sklenjeni le z organizacijami, ki so uspešno podpisale okvirne partnerske sporazume o nepovratnih sredstvih za delovanje LIFE 2021 (FPA OG). 

Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa LIFE so dolgoročni instrumenti sodelovanja, ki služijo kot krovni instrument za redna ali ponavljajoča se nepovratna sredstva neprofitnim subjektom, ki sodelujejo pri razvoju, izvajanju in uveljavljanju zakonodaje in politike EU ter so dejavni predvsem na področju okolja ali podnebnih ukrepov, vključno z energetskim prehodom, v skladu s cilji programa LIFE. 

Področje uporabe: 

Finančna podpora za delovanje organizacije ni namenjena sofinanciranju posameznega projekta, temveč kot dodatek k letnemu proračunu organizacije. Operativna podpora je vedno namenjena le posamezni organizaciji za izvedbo njenega letnega načrta dela. 

Pričakovani učinek: 

Cilj nepovratnih sredstev za poslovanje za neprofitne subjekte iz programa LIFE je okrepiti sodelovanje civilne družbe v političnem dialogu EU ter podpirati izvajanje in uveljavljanje okoljskih in podnebnih ciljev Unije, vključno s prehodom na čisto energijo, s strani upravičencev. 

Do financiranja po tem razpisu bodo upravičene le organizacije, ki bodo predhodno podpisale Okvirni partnerski sporazum za program LIFE.

V letu 2021 razpisa za Okvirni partnerski sporazum in Operativno podporo potekata istočasno. Zainteresirani prijavitelji morajo najprej oddati prijavo na prvi razpis (Okvirni partnerski sporazum) in po tem uporabiti referenčno številko te prijave za izpolnitev prijave razpisa za Operativno podporo.

Predlogi se morajo nanašati na dejavnosti, ki potekajo v državah EU.

Ni dodatnih informacij

Okvirna sredstva razpisa so v višini 12.370.000 EUR 

Sofinanciralo se bo do 70% upravičenih stroškov.

Najvišji znesek EU bo znašala 700.000 EUR na proračunsko leto.

Glede na število in kakovost predlogov pričakujemo, da bomo podpisali med 30 in 40 pogodb za sofinanciranje.

Prijave morajo biti oddane do 28. septembra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

Prijavitelji na razpis LIFE-2021-NGO-OG-SGA se morajo prijaviti tudi na razpis LIFE-2021-NGO-OG-FPA.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *