Najboljši poslovni modeli podjetnic začetnic

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Podjetništvo
Izdajatelj:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Spletna stran: https://www.spiritslovenia.si/razpis/356 …
Celotni budžet: 150.000
Rok za oddajo: 31.05.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: nagrada, ženske
Zanimiv razpis?

Izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.

Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki:

  • gospodarske družbe
  • samostojnega podjetnika
  • zavoda ali zadruge

Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru od 1.1.2020 do najmanj en dan pred oddajo vloge in še ni sodeloval v natečaju za podjetnice začetnice v letu 2020. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago znašajo 150.000 EUR.

Razpis bo odprt do vključno 31.5.2021 do 14.00 ure. 

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno zgornjega datuma in ure.

Ostali pogoji za kandidiranje!

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *