Nagrade ERC za sodelovanje z javnostjo pri raziskavah

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Družba, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 30.000
Rok za oddajo: 03.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: ERC, nagrada, raziskave, raziskovalci
Zanimiv razpis?

Podeljene bodo tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov, in sicer znanstvenikom, ki so bili najuspešnejši pri vključevanju javnosti v oblikovanje, izvajanje ali razširjanje dejavnosti, ki jih financira ERC, na področjih, kot so cepiva in podnebne spremembe. 

Podelile se bodo spodnje nagrade: 

Za vsako posamezno nagrado lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do sodelovanja na tekmovanju so upravičeni prejemniki sredstev ERC. 

Vlogo lahko predloži glavni raziskovalec. 

Do prijave so upravičeni vsi glavni raziskovalci v raziskovalnem projektu ERC, ki je bodisi v teku ali se je končal na dan ali po 31. 12. 2019. 

Vsak glavni raziskovalec lahko predloži izključno eno vlogo. 

Ni dodatnih informacij

V okviru razpisa bodo podeljene tri nagrade v vrednosti 10.000 EUR. Za vsako od naslednjih treh kategorij bo podeljena ena nagrada:

  1. Involve (citizen science): za dejavnosti, ki se izvajajo v sodelovanju ali posvetovanju z javnostjo v kateri koli fazi mejnega raziskovalnega projekta, vključno z njegovo zasnovo. Pobude državljanske znanosti vključujejo dejavnosti, kot so javna posvetovanja ali državljanske žirije.
  2. Inspire (public outreach): za dejavnosti, ki postavljajo raziskovalno temo v središče pozornosti z razširjanjem njene vsebine, spodbujanjem razprave in/ali navdihovanjem morebitnih prihodnjih raziskovalcev. Pobude za ozaveščanje javnosti so lahko sestavljene iz različnih dejavnosti, kot so umetniški in znanstveni projekti, izobraževalni programi, razstave in lahko vključujejo različno občinstvo in prizorišča, kot so učenci, šole, muzeji ali znanstveni festivali.
  3. Influence (media and policy): za dejavnosti, ki spodbujajo posvetovanje in izmenjave s skupinami državljanov, da bi povečali ozaveščanje o temi, obravnavanje družbene problematike, spodbujanje ali prispevati k reševanju vprašanja v družbi. Te dejavnosti se lahko izvajajo na podlagi predhodnih ali končnih rezultatov projekta, pa tudi na podlagi kakršnih koli posebnih rezultatov ali izidov, ustvarjenih v okviru projekta (raziskovalnega projekta ERC). Primeri oseb in organizacij, ki bodo verjetno sodelovale v okviru tega programa so novinarji, oblikovalci politik na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni, nevladne organizacije, državljani ali skupine bolnikov, uporabniki izdelkov.

Prijave so možne do 3. februarja 2022, do 17. ure (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *