Medicinska tehnologija in pripomočki

 

Ciljne organizacije: MSP, Neprofitne
Kategorija: Gospodarstvo
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 40.500.000
Rok za oddajo: 22.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Program EIC Transition podpira Raziskave novih medicinskih tehnologij in naprav, ki jih financira EU, odkrivajo edinstvene priložnosti, ki koristijo pacientom in podpirajo zdravnike.

Cilji predlogov:

Za začetek klinične ocene izvedite potrebne raziskave in razvoj, da iz obstoječe dokazne tehnologije preidete na zrelo različico. Razvijte strategijo izkoriščanja, ki kvalitativno in kvantitativno opiše predlagano pot do bolnika in opiše predlog, ki ga je mogoče investirati.

Predlog, oddan na ta razpis, je lahko usmerjen v katero koli tehnologijo, ki obravnava pomembne zdravstvene potrebe pri neposrednem kliničnem zdravljenju in oskrbi bolnikov.

 

Upravičenci do sodelovanja:

  • Posamezna pravna oseba s sedežem v državi članici ali pridruženi državi. MSP ali raziskovalna organizacija (univerza, raziskovalna ali tehnološka organizacija, vključno z ekipami, posameznimi glavnimi preiskovalci in izumitelji v takih institucijah, ki nameravajo ustanoviti podjetje za izstop). Večja podjetja (tj. Ki ne spadajo med MSP) niso upravičeni do prijave kot ena pravna oseba.
  • Majhen konzorcij z najmanj dvema in največ petimi neodvisnimi pravnimi organi subjekti („več upravičencev“), ki lahko na primer vključujejo univerze, raziskave
    organizacije, MSP ali večja podjetja, organizacije uporabnikov / strank oz. potencialni končni uporabniki (npr. bolnišnice, gospodarske javne službe, industrija, regulativni in organi za standardizacijo, javni organi).

Ni dodatnih informacij

Skupni okvirni proračun za ta razpis znaša 40,5 milijona EUR.

EIC upošteva predloge z zahtevanim prispevkom EU do 2,5 milijona EUR in trajanjem do 3 let.

Stopnja financiranja teh nepovratnih sredstev bo 100% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vašega predloga je 22. september 2021 do 17.00 po bruseljskem lokalnem času.

Posebni pogoji za izziv: Medicinska tehnologija in pripomočki: od laboratorija do pacienta

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *