Enakost spolov in evropski raziskovalni prostor

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Družba, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon
Zanimiv razpis?

Projekti naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:

  • Razvoj dosledne in trajnostne koordinacijske mreže nacionalnih predstavnikov za enakost spolov in vključenost v podporo izvajanju ciljev komunikacijske politike ERP, kar bo vodilo k boljšemu usklajevanju prizadevanj držav članic.

V konzorciju se močno spodbuja vključitev vsaj 23 držav članic in nacionalnih predstavnikov iz pridruženih držav, projekt pa mora vključevati in izvajati dejavnosti z vsemi državami članicami EU in, kolikor je mogoče, z vsemi pridruženimi državami.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 3.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *