Doseganje ničelne stopnje onesnaženosti morij in oceanov

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, okolje
Zanimiv razpis?

Za uresničitev vizije politike o čistih evropskih morjih je potreben temeljit prehod na način obravnavanja in upravljanja onesnaževanja morja. 

Številni nacionalni zakoni ter evropski in mednarodni sporazumi prepovedujejo odlaganje škodljivih snovi v okolje, čeprav je uveljavljanje teh predpisov še vedno izziv. V predlogih je treba upoštevati vse naslednje vidike pri prehodu: 

  • spodbujanje izvrševanja obstoječe ali nove zakonodaje, povezane z upravljanjem onesnaževanja
  • vključevanje novih načel krožnega gospodarstva (oblikovanje materialov in procesov za povečanje možnosti recikliranja in ponovne uporabe izdelkov in odpadkov, npr. plastike)
  • spodbujanje odgovorne uporabe kemikalij s pomočjo potrošniških in političnih ukrepov
  • opredelitev in sprejetje učinkovitih trajnostnih politik, npr. postopkov javnega naročanja – za boljše zajemanje in sprejemanje zelenih, modrih, trajnostnih in krožnih inovacij itd. Če povzamemo, ta prehod zajema vse ravni, npr. pravno, družbeno, gospodarsko, industrijsko, okoljsko, in širok spekter deležnikov, npr. nosilce odločanja, znanstvenike, državljane, industrijo, na splošno vse akterje, ki stojijo za onesnaževanjem, ki ga povzroča človek, ter akterje, ki lahko prispevajo rešitve (npr. inovatorji, strokovnjaki za javna naročila, ponudniki storitev itd.). 

V predlogih je treba preučiti načine za boljše sodelovanje znotraj sektorjev, regij in držav ter med njimi (oceani in morja nimajo meja), boljšo izmenjavo in povezovanje informacij ter razvoj skupnih ukrepov za doseganje ničelno onesnaženih oceanov in morij.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 3.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *