Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Doktorski študij na European University Institute

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11506 …
Budget razpisa: 55.000
Rok prijave: 31.05.2021
Podelitev min-max: 0 € – 0 €
Lastna udeležba: %
Ključne besede: štipendija
Zanimiv razpis?

Dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje ene osebe, za štiriletni doktorski študij na European University Institute, ki bo sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2021/2022, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • državljani Republike Slovenije in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS;
  • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
  • državljani držav članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS;
  • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS;
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS;
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Ni dodatnih informacij

Vrednost razpisa: 55.000 EUR

Vrednost javnega razpisa pokrije vsa tri (3) leta štipendiranja izbranega prijavitelja, in sicer od 1. letnika, v katerega se bo vlagatelj vpisal v študijskem letu 2021/2022, dalje.

Višina štipendije: Za študijsko leto 2021/2022 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
  • enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje.

Rok za vložitev vlog je petek, 31. 5. 2021. 

Prijavitelji morajo vlogo (v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi dokazili) predložiti Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 298. javni razpis). 

Prijavitelj mora biti v študijskem letu 2021/2022 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *