Boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in otroci

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 17.700.000
Rok za oddajo: 15.06.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: enakopravnost, ženske
Zanimiv razpis?

Od izbruha pandemije, zlasti v dolgih obdobjih nujnih ukrepov so številne ženske in otroci utrpeli povečano družinsko nasilje. Izpostavljeni so bili tudi povišanosti zlorabe in izkoriščanja na spletu ter drugih oblik nasilja na podlagi spola. Nasilje na podlagi spola v vseh svojih oblikah ostaja premalo obravnavano in prevečkrat spregledano tako znotraj kot zunaj EU. 

Razpis za leto 2021 je tematsko osredotočen na: 

  • zgodnje odkrivanje, preprečevanje in zaščito ter podporo ženskam, otrokom, mladostnikom ter LBTI osebam, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja, s posebnim poudarkom na razmerah zaradi pandemije Covid-19;
  • preprečevanje nasilja na podlagi spola z vključevanjem moških in fantov

Na razpis se lahko prijavijo:

  • pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.
  • Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Pridruženi partnerji in tretje osebe, morajo odgovarjati za svoje stroške (ne bodo postali formalni prejemniki financiranje EU).

Za namen sofinanciranje je razpisanih 17.700.000 EUR.

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000 (zgornje omejitve ni), sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Prijave morate oddati najkasneje do 15. junija 2021 do 17:00 bruseljski čas.

Na razpisu ne morejo sodelovati naslednje osebe in pod naslednjimi pogoji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *