Biotska raznovrstnost v okviru transformacijskih sprememb

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Družba, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 5.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 5.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, raziskave
Zanimiv razpis?

Povezanost biotske raznovrstnosti, vode, hrane, energije, prometa, podnebja in zdravja v okviru transformacijskih sprememb.

Pri predlogih, ki se osredotočajo na biotsko raznovrstnost in povezave s človekovimi dejavnostmi, je treba preučiti, kako potekajo transformativne spremembe v različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Preučiti bi morali, kaj te spremembe sproži in kakšne so ovire (vedenjske, finančne, politične, institucionalne, glede moči itd.). 

Predlogi morajo meriti in modelirati njihov učinek ter zagotoviti možnosti za ukrepanje (na ravni posameznikov, podjetij in družbe) za spodbujanje in omogočanje transformativnih sprememb, tudi z rešitvami, ki temeljijo na naravi. Socialne inovacije in razsežnost spola je treba preučiti, kadar je rešitev na socialno-tehničnem vmesniku in zahteva družbene spremembe, nove družbene prakse, družbeno lastništvo ali uveljavitev na trgu. 

V predlogih je treba preučiti dinamiko spolov in raznolikost, da bi raziskali, kako različne identitete in družbene skupine konkretno spodbujajo transformativne spremembe s pobudami za prehod od spodaj navzgor za trajnostne načine življenja, ki so zelo pomembni za biotsko raznovrstnost.
 

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 5.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *