Začetne subvencije ERC

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 749.000.000
Rok za oddajo: 13.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: ERC, raziskave, raziskovalci, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Štipendije ERC so namenjene podpori odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. 

ERC-2022-StG 

 

Prijave lahko oddajo: glavni raziskovalci, ki so pridobili prvi doktorat vsaj dve in največ sedem let pred 1. januarjem 2022.

  • Upravičeni glavni raziskovalec: Ukrepi ERC so na voljo raziskovalcem katere koli narodnosti, ki nameravajo izvajati svojo raziskovalno dejavnost v kateri koli državi članici ali pridruženi državi. Glavni raziskovalci so lahko katere koli starosti in državljanstva ter lahko prebivajo v kateri koli državi na svetu v času prijave.

Vse podrobnosti v zvezi z zahtevami, glede profila glavnega raziskovalca, so vam na voljo v spodnjem dokumentu.

Upravičena institucija gostiteljica: Institucija gostiteljica, mora raziskovalca vključiti in gostiti vsaj za obdobje trajanja projekta, kot je opredeljeno v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Sedež institucije mora biti v državi članici ali pridruženi državi. Kot pravna oseba mora biti ustanovljena v skladu z nacionalno zakonodajo, ali pa je lahko mednarodna evropska raziskovalna organizacija (kot so CERN, EMBL itd.), raziskovalna organizacija Evropske komisije (JRC) ali kateri koli drug subjekt, ustanovljen v okviru EU zakonodaje. Glavnega raziskovalca lahko gostijo vse vrste pravnih oseb (javne in zasebne), vključno z univerzami, raziskovalnimi organizacijami, itd.

Višina sredstev razpisa znaša 749 milijonov EUR.

Velikost začetnih subvencij ERC

Začetne subvencije se lahko dodelijo do največ 1.500.000 EUR za obdobje petih let. Najvišji znesek nepovratnih sredstev se sorazmerno zmanjša za projekte, ki trajajo krajši čas.

V predlogu se lahko zahtevajo dodatna sredstva v višini do 1.000.000 EUR za kritje naslednjih upravičenih stroškov, če so ti potrebni za izvedbo predlaganega dela:

  • začetni stroški za glavne raziskovalce, ki se preselijo v EU ali pridruženo državo od drugod zaradi prejema nepovratnih sredstev ERC,
  • nakup večje opreme,
  • dostop do velikih zmogljivosti,
  • drugi večji stroški poskusnega in terenskega dela, razen stroškov osebja.

Predvideva se sofinanciranje 502 predlogov.

Prijave je možno oddati do 13. januarja 2022.

Predvideno trajanje projekta 5 let.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *