Vzpostavljanje vzpodbudnega okolja za NVO v Džibutiju

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

EuropeAid

Spletna stran: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index…
Celotni budžet: 0
Rok za oddajo: 27.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 0 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: civilna družba
Zanimiv razpis?

Krepitev zmogljivosti in zpostavljanje vzpodbudnega okolja za NVO v Džibutiju. Splošni cilj projekta PASOC je podpreti strukturiranje in nastanek civilne družbe v Džibutiju ter ustvariti pravne, tehnične in institucionalne pogoje za njeno avtonomijo in sodelovanje v javnem življenju in pri razvoju države.

Prijavitelji so nevladne organizacije iz Republike Džibuti, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz drugih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

600 000 EUR Prijavite lahko projekte v vrednosti od 175 000 do 200 000, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov

INFO:

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.