Subvencije ERC za začetek samostojne raziskovalne poti

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 794.000.000
Rok za oddajo: 13.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 1.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: ERC, Horizon, raziskave, raziskovalci
Zanimiv razpis?

Dodeljuje se podpora izjemnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti v fazi, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati, prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega raziskovalnega predloga. 

Subvencije so namenjene raziskovalcem in raziskovalkam na začetku samostojne raziskovalne kariere, in sicer v obdobju od 2 do 7 let po opravljenem doktoratu. 

Upravičena znanstvena področja: Do sredstev ERC so upravičene prijave iz katerega koli znanstvenega področja. 

ERC-2022-StG – Starting Grant 

Prijavo predloži glavni raziskovalec, ki sprejme odgovornost za znanstveni projekt, v imenu institucije gostiteljice. Subvencije ERC so na voljo raziskovalcem katere koli narodnosti, ki nameravajo izvajati svojo raziskovalno dejavnost v kateri koli državi članici ali pridruženi državi programa.

Odličnost je edino merilo na podlagi katerega se podeljujejo raziskovalne štipendije ERC.

Podrobnejše pogoje najdete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Upravičena institucija gostiteljica: 

Institucija gostiteljica, mora raziskovalca vključiti in gostiti vsaj za obdobje trajanja projekta, kot je opredeljeno v
sporazumu o nepovratnih sredstvih. 

Sedež institucije mora biti v državi članici ali pridruženi državi. Kot pravna oseba mora biti ustanovljena v skladu z nacionalno zakonodajo, ali pa je lahko mednarodna evropska raziskovalna organizacija (kot so CERN, EMBL itd.), raziskovalna organizacija Evropske komisije (JRC) ali kateri koli drug subjekt, ustanovljen v okviru EU zakonodaje. Glavnega raziskovalca lahko gostijo vse vrste pravnih oseb (javne in zasebne), vključno z univerzami, raziskovalnimi organizacijami, itd.

Podrobnejše pogoje najdete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Višina nepovratnih sredstev tega razpisa znaša do 794 milijonov EUR. Predvideva se financiranje 502 projektov. 

Dodelitev 1.500.000 EUR za obdobje 5 let. Možno dodatno financiranje do 1.000.000 EUR.

Upravičeni stroški projekta bodo povrnjeni po stopnji financiranja v višini 100%.

Podrobnejše pogoje najdete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Prijave je potrebno oddati do 13. januarja 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Dosežki, ki jih morate navesti, podrobno opisani v spodanjem dokumentu.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *