Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Storitve spremljanja in analize slovenskih medijev

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropski parlament

Spletna stran: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298372-2021:TEXT:SL…
Budget razpisa:
Rok prijave: 23.07.2021
Podelitev min-max: 0 € – 150.000 €
Lastna udeležba: %
Ključne besede: mediji
Zanimiv razpis?

Gre za javno naročilo Evropskega parlamenta za storitve spremljanja in analize slovenskih medijev. 

Splošni cilj analize medijev je vzpostaviti sistem stalnih povratnih informacij in učenja za EP. Analiza medijev bo Evropskemu parlamentu pomagala pri boljšem obveščanju državljanov EU in posameznih ciljnih skupin o politikah EU. Za dosego tega se Evropski parlament delno zanaša na zunanje strokovno znanje in pomoč. 

Namen razpisa je Parlamentu zagotoviti visokokakovostno strokovno znanje in podporo pri izvedbi poglobljene analize medijev na področju tematik, povezanih z EU, v različnih vrstah medijev. Izvajalci bodo morali zagotoviti na dokazilih temelječo analizo medijev, ki bo prispevala k razvoju in izvajanju skladne, informirane, ciljne, dolgoročne komunikacije za GD COMM.

Na razpis se lahko prijavijo: Gospodarski subjekti

Prijavitelji morajo imeti dokazljivo ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register, pozitivno poslovno in finančno stanje ter tehnično in strokovno usposobljenost.

Izčrpen seznam in opis pogojev je dostopen na uradni spletni strani razpisa, v razpisni dokumentaciji.

Ni dodatnih informacij

Ocenjena skupna vrednost projekta: Vrednost brez DDV: 150.000 EUR

Prijave je možno oddati do 23. julija 2021 do 17:00 ure po lokalnem času.

Predvideno trajanje projekta je 48 mesecev.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *