Sredstva ERC namenjena dokazovanju koncepta raziskovalcev

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 14.10.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, raziskave
Zanimiv razpis?

Cilj sredstev ERC o dokazilih o konceptu je olajšati raziskovanje komercialnega in socialnega inovacijskega potenciala raziskav, ki jih financira ERC, in so zato na voljo samo glavnim raziskovalcem, katerih predlogi v veliki meri temeljijo na njihovih raziskavah, ki jih financira ERC. Vsi glavni raziskovalci, ki sodelujejo v enem od glavnih razpisov za nepovratnih sredstev, lahko sodelujejo in zaprosijo za nepovratna sredstva ERC za dokazovanje koncepta. Raziskovalci, ki sodelujejo v razpisih, ki so v teku, so upravičeni do prijave na oba razpisa za potrditev koncepta.

Do financiranj so upravičeni glavni razoiskovalci.

INFO: 

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *