Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Projekti na področju nesnovne kulturne dediščine

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-jav…
Budget razpisa: 100.000
Rok prijave: 12.07.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: 15%
Ključne besede: kulturna dediščina
Zanimiv razpis?

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

  • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;
  • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
  • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;
  • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Upravičeni prijavitelji so: neprofitne organizacije (NVO)

  • registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in združuje predstavnike poklicev ali ljubitelje, ki so evidentirani nosilci nesnovne dediščine
Ni dodatnih informacij

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa znaša skupaj predvidoma 100.000 EUR.

Na projekt se lahko (so)financira do 85 % vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo uveljavljeni in izkazani.

Višina sredstev odobrenih za posamezni projekt bo odvisna od števila točk, višine upravičenih stroškov ter od višine zaprošenih in razpoložljivih sredstev.

Skrajni rok za prijavo na javni razpis je 12. julij 2021.

Projekt mora biti zaključen najkasneje do 15. novembra 2021, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo in obračunske dokumentacije.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *