Podpora spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Gruziji

 

Ciljne organizacije: Državne, Ostale
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

EuropeAid

Spletna stran: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index…
Celotni budžet: 7.800.000
Rok za oddajo: 24.05.2021
Podelitev min-max: 700.000 € – 1.500.000 €
Lastna udeležba*: 5%
Ključne besede: človekove pravice, ženske
Zanimiv razpis?
1

Razpis je razdeljen v štiri sklope: 

  • sklop 1: spodbujanje dobrega vodenja in razvoja 
  • sklop 2: boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini 
  • sklop 3: krepitev človekove varnosti 
  • sklop 4: krepitev odgovornosti v varnostnem sektorju 

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije iz držav članic EU, pri čemer se pogoji razlikujejo glede na sklop. 

Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Gruzije. 

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev za sofinanciranje je 7.800.000 EUR

Dodelitev sredstev glede na sklop:

  • sklop 1: 2.000.000 EUR (od 500.000 do 1.000.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov)
  • sklop 2: 1.800.000 EUR (od 600.000 do 900.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov)
  • sklop 3: 3.000.000 EUR (od 700.000 do 1.500.000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov)
  • sklop 4: 1.000.000 EUR (od 500.000 do 1.000.000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov)

Za več informacij glede sofinanciranja glej razpisno dokumentacijo.

Rok za oddajo prijave je 24. maj 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *