Obstoječa in nastajajoča vprašanj v zvezi z varnostjo živil

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 12.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 6.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, raziskave
Zanimiv razpis?

Bolezni, ki se prenašajo s hrano, so pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti ter pomembna ovira za družbeno-gospodarski razvoj po vsem svetu, vendar pa celoten obseg in breme nevarne hrane, zlasti breme, ki ga povzročajo kemična in biološka tveganja, še vedno v veliki meri nista znana.

Uspešni predlogi bi morali zagotoviti podporo na dokazih temelječemu oblikovanju politik in s tem povezanim dejavnostim ocenjevanja tveganja ter potrebam po izvajanju, zlasti za razvoj učinkovitega regulativnega nadzora in vidikov izvrševanja na področju varnosti hrane. Pričakuje se sodelovanje z upravljavci in ocenjevalci tveganja za določanje prednostnih nalog in doseganje učinkovitih rezultatov.

Predlogi morajo pojasniti, kako bodo prispevali k štirim prednostnim nalogam programa Prehrana 2030.

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:

  • zmanjšanje tveganj zaradi bioloških in kemičnih nevarnosti v celotnem živilskem sistemu
  • sposobnost uprav za predvidevanje in zmanjševanje nastajajočih tveganj za varnost hrane, zmogljivost in strokovno znanje za dejavnosti ocenjevanja tveganja, vključno s celostno oceno tveganja (tveganja v kombinaciji s koristmi) in najbolj primernimi nadzornimi ukrepi za biološka in kemična tveganja v celotnem živilskem sistemu
  • izboljšano podporo za regulativno znanost o živilskih sistemih (integrirana ocena tveganja in koristi, ocena stroškov in koristi) z zanesljivo celostno oceno tveganja
  • boljša uporaba podatkov za napovedovanje in preprečevanje nastajajočih groženj, povezanih s hrano, ter dolgoročno predvidevanje in preprečevanje nastajajočih tveganj za varnost hrane in krme, zdravje rastlin, tal in živali ter prehransko kakovost z boljšimi sistemi za sledenje trendom in njihovo opredelitev

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 12.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 6 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *