Genomska selekcija jagod

 

Ciljne organizacije: MSP
Kategorija: Podeželje, Znanost
Izdajatelj:

BreedingValue

Spletna stran: https://breedingvalue.eu/open-calls/open-call-2 …
Celotni budžet: 40.000
Rok za oddajo: 30.06.2021
Podelitev min-max: 0 € – 20.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: raziskave
Zanimiv razpis?

Strategije vzreje odpornejših in kvalitetnejših jagod. 

Genomska selekcija se uporablja za izbiro plemenskega materiala za nadaljnjo hibridizacijo ali za vstop v napredne poskusne sorte na podlagi njihovih genomskih plemenskih vrednosti in ne na podlagi fenotipskih vrednosti. Ta pristop kaže boljše rezultate kot tradicionalne metode, kot so selekcija na osnovi fenotipa, rodovniška selekcija in selekcija s pomočjo markerja, zlasti za poligensko podedovane lastnosti.

Cilj je uporabiti najsodobnejšo metodologijo za material rejcev in izvajati genomsko selekcijo. 

Na razpis se lahko prijavijo MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50 milijonov EUR letnega prometa)

Morate biti zakonito registrirani v državah članicah Evropske unije ali v pridruženih državah Horizon 2020.

Iščemo rejce jagod z razpoložljivimi podatki o fenotipu (ali z možnostjo, da jih pridobimo v časovnem okviru razpisa) za veliko število sort oziroma plemenskih linij jagod. Rejec mora biti sposoben zagotoviti tudi pridobljeno DNK in biti zainteresiran za razvoj in uporabo genomske selekcije na lastnem plemenskem materialu..

Ni dodatnih informacij

Financirala se bost dva projekta, vsak v vrednosti 20.000 EUR.

Prijave na razpis so možne do 30. junija 2021.

Postopek ocenjevanja vključuje preverjanje ustreznosti in znanstveno oz. tehnično ocenjevanje na podlagi naslednjih meril:

  • Materinski in genetski viri, ki jih je treba uporabiti, in njihova vloga v projektu
  • Pričakovani vpliv in dejavnosti izvajanja
  • Odličnost organizacije in ekipe

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *