Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Digitalni prehod – Naložbe v inovacije sklop 2a

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 68.902.719
Rok prijave: 01.02.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba: 30%
Ključne besede: partnerstva
Zanimiv razpis?

Digitalne tehnologije predstavljajo za Evropo ogromen potencial za rast. V skladu s strategijo, Evropa primerna za digitalno dobo, je ta razpis za zbiranje predlogov namenjen naložbam v podjetja in uprave. Da bi izkoristili potencial digitalne rasti in uvedli inovativne rešitve (za podjetja in državljane), izboljšali dostopnost in učinkovitost storitev ter premostili še vedno prisoten digitalni razkorak, zato bo ta razpis v okviru teme digitalnega prehoda podprl medregionalne naložbene projekte na naslednjih področjih:

  • digitalno gospodarstvo in inovacije
  • digitalizacija javne uprave
  • digitalizacija zdravstvenega varstva

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, torej v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • državah, ki niso članice EU: države s seznama EGP in države, pridružene instrumentu I3, ali države, ki so v tekočih pogajanjih o pridružitvi v primeru, da sporazum o nepovratnih sredstvih  začne veljati pred podpisom pogodbe.

Za več pogojev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Predloge mora predložiti konzorcij vlagateljev (upravičencev; ne povezanih subjektov), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • Najmanj trije subjekti iz treh različnih regij iz dveh upravičenih državah.
  • Koordinator mora biti javni organ, zasebna neprofitna organizacija ali mednarodna organizacija.
  • Koordinator mora imeti sedež v manj razviti ali najbolj oddaljeni regiji/državi EU.
  • Vsaj en partner mora imeti sedež v bolj razviti regiji/državi.

Za podrobnosti glede partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Razpoložljivi proračun znaša 36.005.271 EUR za leto 2021 in 32.897.448 EUR za leto 2022.

Pričakuje se, da bo proračuni projektov znašali od 2 do 3 milijone evrov. Vendar to ne izključuje predložitve/izbire predlogov ki zahtevajo drugačne zneske.

Stopnja financiranja znaša 70% upravičenih stroškov projekta.

Vsaj 70% nepovratnih sredstev mora biti namenjenih naložbam v podjetja.

Prijave je možno oddati do 1. februarja 2022 in do 18. oktobra 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *