Grantly ima na razpolago trenutno 21 odprtih razpisov za "ženske".


Rok: 24.05.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Ostale
Objava:26.04.21* EuropeAid
Področja:Družba
Ključne bes.:človekove pravice, ženske
Razpis je razdeljen v štiri sklope: sklop 1: spodbujanje dobrega vodenja in razvoja sklop 2: boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini sklop 3: krepitev človekove varnosti sklop 4: krepitev odgovornosti v varnostnem sektorju 
1
Rok: 30.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.04.21* Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, inovacije, nagrada, ženske
Nagrada EU za ženske inovatorke slavi podjetnice, ki stojijo za inovacijami, ki spreminjajo poti poslovanja. S tem želi EU ozavestiti potrebo po več ženskih inovatorkah in ustvariti vzornike za ostale ženske in deklice. Nagrade bodo podeljene najbolj nadarjenim podjetnicam iz celotne EU in držav, povezanih s Horizon Europe, ki so ustanovile uspešno podjetje in na trg…
Rok: 18.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, Horizon, ekosistem, inovacije, ženske
Namen sodelovanja: Izboljšanje nacionalnih kontaktnih točk po Evropi ter pomoč pri poenostavitvi dostopa do programskih razpisov Horizon Europe. Usklajeno in izboljšano nadnacionalno sodelovanje med NCP-ji. Okrepljena podpora NCP-ju Povečati udeležbo žensk Pomagati pri razvoju vseevropskega inovacijskega ekosistema Trajanje izvedbe je predvideno za 7 let.