Grantly ima na razpolago trenutno 22 odprtih razpisov za "visokošolski zavod".


Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, visokošolski zavod
Ukrep Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu (CBHE) podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju visokega šolstva. Podpira ustreznost, kakovost, posodobitev in odzivnost visokošolskega izobraževanja v tretjih državah, ki niso vključene v program Erasmus+, za družbeno-gospodarsko okrevanje, rast in blaginjo ter odzivanje na nedavne trende, zlasti gospodarsko globalizacijo, pa tudi…
Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:1.200 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:društva, raziskovalne institucije, srednješolski zavod, tekmovanje, visokošolski zavod, višješolski zavod, štipendija
Dodeljevale se bodo štipendije za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na individualnih ali skupinskih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki so se in se bodo začela med 1. 1. 2021 in 31. 8. 2022. Štipendija se dodeli za udeležbo oziroma mobilnost tekmovalcev ali članov tekmovalne skupine ter največ dveh mentorjev. Mentor je do…
Ozaveščanje otrok, mladih, učiteljev in strokovnih delavcev centra za okoljsko izobraževanje o prilagajanju na podnebne spremembe in njihovem blaženju. Z dodelitvijo…
Rok: 31.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, usposabljanje, visokošolski zavod
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih k programu, ter tretjimi državami, ki niso pridružene k programu. Cilj projektov je podpirati ustreznost, dostopnost in odzivnost institucij in sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tretjih…
Rok: 01.03.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje, visokošolski zavod
Pričakuje se, da bo usposabljanje/izobraževanje učiteljev Jean Monnet prineslo pozitivne in dolgotrajne učinke tako institucijam, ki izvajajo začetno usposabljanje in/ali izpopolnjevanje učiteljev, kot tudi udeležencem njihovih dejavnosti.Usposabljanje učiteljev bo povečalo možnosti za učiteljsko osebje v smislu strokovnega in poklicnega razvoja.Dejavnosti, podprte v okviru programa Jean Monnet Usposabljanje/izobraževanje učiteljev, naj bi prinesle naslednje rezultate:bolje opremljeni učitelji…
Rok: 01.03.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Mreže Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja bodo spodbujale oblikovanje in razvoj mrež šol in ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, katerih cilj je izmenjava dobrih praks, izmenjava izkušenj na področju vsebine in metodologij ter pridobivanje znanja o poučevanju evropskih tem. Mreže bi se morale osredotočiti zlasti na to, da bi učencem na inovativen…
Rok: 01.03.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Glavni cilj velikih tematskih mrež na področju visokošolskega izobraževanja (vsako leto bo podprta ena mreža o notranjih vprašanjih EU in ena mreža o vprašanjih zunanje politike, ki bo obravnavala eno prednostno nalogo) bo zbiranje, izmenjava in razprava med partnerji o rezultatih raziskav, vsebini tečajev in izkušnjah ter izdelkih (študije, članki itd.).Vsaka mreža bo vzpostavila orodje,…
Rok: 01.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo: spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Ukrepi za magisterski študinj Erasmus Mundus spadajo pod veliki evropski program Erasmus+ in se izvajajo v sklopu partnerstev odličnosti. EMJM podpira visokošolske integrirane transnacionalne študijske programe na magistrski ravni (raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja ISCED 2011), ki jih izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov iz različnih držav po svetu in po potrebi drugih izobraževalnih in/ali neizobraževalnih…
Rok: 16.02.22
Projekti do:55.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Ukrepi za oblikovanje Erasmus Mundus spadajo pod veliki evropski program Erasmus+ in se izvajajo v sklopu partnerstev odličnosti.Glavni cilj ukrepov za oblikovanje Erasmus Mundus je spodbujati razvoj novih, inovativnih, visokokakovostno integriranih transnacionalnih študijskih programov na magistrski ravni. Ukrepi morajo vključevati premalo zastopane države članice EU in tretje države, pridružene programu Erasmus Mundus.Ukrepi za oblikovanje programa…
Rok: 22.03.22
Projekti do:14.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, sodelovanje, visokošolski zavod
V sklopu programa Erasmus + sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 — European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperationERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 — European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperationPobuda za evropske univerze je ključnega pomena za uresničitev ambiciozne vizije inovativnega, globalno konkurenčnega…
Rok: 28.02.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika
Objava:23.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSP, partnerstva, visokošolski zavod
Razpis bo omogočil podporo do 40 konzorcijem, ki bodo sestavljeni iz visokošolskih institucij (HEI) in neakademskih organizacij (podjetja, raziskovalni centri, javne ustanove in združenja), pri čemer bo lahko vsak konzorcij prejel financiranje do največ 1,2 milijona evrov. »Visokošolske institucije so v središču evropskih inovacijskih in industrijskih ekosistemov. Dodatna podpora, ki jo skupnost EIT namenja okrepitvi inovacijskih kapacitet teh institucij po Evropi, je…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, raziskovalne organizacije, sodelovanje, visokošolski zavod
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Rok: 16.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Socialna zbornica Slovenije
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:visokošolski zavod
Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določila Socialna zbornica Slovenije. Program za vodenje socialno varstvenega zavoda traja 200 ur, v katerega se bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni kader, vse skladno…
Rok: 30.06.21
Projekti do:64.800 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:13.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:razvoj, sodelovanje, visokošolski zavod
Spodbujanje povezovanja slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v pedagoškem procesu ali na raziskovalnem področju v tujini s slovenskimi visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja ter internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora. 
Rok: 10.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:03.05.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Cilj je akreditacija priznanih visokošolskih zavodov s sedežem v upravičenih državah, ki so operativno sposobne sodelovati v dejavnostih programa Erasmus +.
1