Grantly ima na razpolago trenutno 6 odprtih razpisov za "splet".


Rok: 05.04.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 80%
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, film, splet, televizija
Cilj podpore za televizijske in spletne vsebine je povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju. Pričakovani rezultati: Povečanje produkcije visokokakovostnih evropskih del za linearno in nelinearno predvajanje, vključno z digitalnimi platformami, ter povečanje števila…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 24.02.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:otroci, splet, zloraba
Cilj razpisa je podpreti akterje EU pri izvajanju ukrepov za izvajanje prednostnih nalog, opredeljenih v strategiji EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok. Projektne prijave morajo obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog na področju boja proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok:Izboljšanje preprečevanja spolne zlorabe otrok in pomoči žrtvam. To vključuje ukrepe, ki prispevajo k izvajanju…
Rok: 11.01.22
Projekti do:110.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.12.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija, Kultura
Ključne bes.:glasba, splet, umetnost
Sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v letu 2022. Uprizoritvene umetnosti:Spletni portal uprizoritvene dejavnosti – Programski sklop Spletni portal uprizoritvene dejavnosti je namenjen sofinanciranju spletnega portala za uprizoritvene dejavnosti. Sofinanciran bo program, ki skrbi za sočasno informiranje, raziskovanje, izobraževanje…
Rok: 26.01.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, omrežje, splet
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upr. Podprte bodo naložbe v gradnjo širokopasovnih omrežij, ki bodo najmanj 80 odstotkom belih lis v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 24 ur…
Rok: 26.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:partnerstva, splet, terorizem
Podpora malim podjetjem pri izvajanju uredbe o obravnavi razširjanja terorističnih vsebin na spletu.