Grantly ima na razpolago trenutno 75 odprtih razpisov za "sodelovanje".


Rok: 26.08.21
Projekti do:30.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:25.05.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje
Povezovanje mest med seboj, ki si prizadevajo spodbujati državljansko udeležbo v procesih oblikovanja politike EU. Ustvarjanje pobratenih mest.državljanom omogočiti odkrivanje kulturne raznolikosti Evropske unije, ozaveščanje, da evropske vrednote in kulturna dediščina predstavljajo temelj skupne prihodnostizagotoviti mirne odnose med Evropejci in zagotoviti njihovo dejavnost sodelovanje na lokalni ravniokrepiti medsebojno razumevanje in prijateljstvo med evropskimi državljanispodbujati sodelovanje…
Akterji civilne družbe v Siriji kot zanesljivi partnerji v lokalnih razvojnih procesih, ki lahko predlagajo inovativne ideje in pristope, kateri…
Rok: 30.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:17.05.21* Služba Vlade Republike Slovenije za …
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje
Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
2
Rok: 30.06.21
Projekti do:64.800 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:13.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:razvoj, sodelovanje, visokošolski zavod
Spodbujanje povezovanja slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v pedagoškem procesu ali na raziskovalnem področju v tujini s slovenskimi visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja ter internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora. 
Rok: 09.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:11.05.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Mladi
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, prostovoljstvo, sodelovanje
Nacionalna agencija spodbuja in izvaja program Erasmus+. Gre za program Mladina in Evropska solidarnostna enota na nacionalni ravni, ki ju povezuje Evropsko komisijo s predlagatelji projektov. Nacionalna agencija je odgovorna za upravljanje vseh faz življenjskega cikla projektov programa Erasmus+, ki opredeljujejo splošne cilje programa ter posebne cilje programa Erasmus+. Cilji programa so: Učna mobilnost posameznikov (mobilnost mladih…
Cilj razpisa je podpreti pobude za krepitev dvostranskih odnosov, izboljšanje sodelovanja, splošnega znanja in razumevanja med Slovaško in Norveško na…
Razpis je osredotočen na podporo dvostranskim pobudam čeških in norveških subjektov. Podpora dejavnostim za vzpostavitev novih delovnih stikov in pripravo…
Rok: 07.09.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:30.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, inovacije, sodelovanje, usposabljanje
Postopno vzpostavljanje in razvoj evropskih centrov za poklice, ki prispeva k regionalnemu razvoju, inovacijam in strategijam specializacije ter k mednarodnim platformam za sodelovanje. Centri poklicne kakovosti bodo delovali na dveh ravneh: Na nacionalni ravni, v danem lokalnem okviru s tesnim vključevanjem CoVE v lokalne inovacijske ekosisteme inpovezovanje na evropski ravni.Na nadnacionalni ravni, prek platform centrov poklicne kakovosti,…
1
Rok: 20.05.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:30.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Mladi
Ključne bes.:NGO, sodelovanje
Cilj partnerstva za sodelovanje je omogočiti organizacijam, da povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti, da razvijajo in krepije svoje mreže partnerstev in povečajo sposobnost sodelovanja na nadnacionalni ravni. Njihov namen je podpreti razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks, pa tudi izvajanje skupnih pobud, ki spodbujajo sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni. 
Rok: 04.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:29.04.21* JournalismFund.eu
Področja:Kultura
Ključne bes.:novinarstvo, sodelovanje
V letu 2021 bodo ekipam novinarjev iz več evropskih držav, ki pišejo skupno zgodbo, namenili sredstva v višini 200.000 EUR, in sicer v okviru štirih prijavnih rokov. Prvi rok se je že iztekel, na voljo pa so še trije: 13.05. 202109.09. 202104.11. 2021
Cilj razpisa je okrepiti dvostranske odnose med Bolgarijo ter državami donatorkami z namenom zagotavljanja priložnosti za mreženje, izmenjave in prenosa…
Razpis naj bi podprl dejavnosti, namenjene krepitvi odnosov med portugalskimi nevladnimi organizacijami (NVO) in subjektih v donatorskih državah (Islandija, Lihtenštajn…
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, razvoj, sodelovanje, spodbujanje
Naraščajoče pojavljanje in medsebojna odvisnost novih groženj zahteva močno medsektorsko in čezmejno sodelovanje pri preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju. Čeprav je čezmejno sodelovanje na področju odzivanja na izredne razmere razmeroma dobro vzpostavljeno, se lahko čezmejno sodelovanje v fazah preprečevanja in pripravljenosti še izboljša. Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je, da se osredotoči na države, ki si…
Rok: 02.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, sodelovanje, usposabljanje
Spoznavanje ciljev in delovanja Evropske unije je pomemben del spodbujanja aktivnega državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije. Namen mrež Jean Monnet je: podpora šolam in ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja za krepitev znanja o tem, kako poučevati predmete evropskih študij.Izmenjava informacij o vsebini in spodbujanje rezultatov uporabljenih metodologij.Okrepitev sodelovanja med različnimi šolami / ponudniki poklicnega…
Rok: 02.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, sodelovanje, visokošolski zavod
Ukrep Jean Monnet na področju visokega šolstva podpira poučevanje in raziskovanje na področju Evropskih študij po vsem svetu. Pod študij spada preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, tako z notranjega, kot tudi s svetovnega vidika. Učni in raziskovalni cilji so: spodbujanje dialoga med akademskim svetom in družbokrepitev vloge EU v Evropi in svetudoseči…
Rok: 02.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, sodelovanje, visokošolski zavod
Ukrep Jean Monnet na področju visokega šolstva podpira poučevanje in raziskovanje na področju Evropskih študij po vsem svetu. Pod študij spada preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, tako z notranjega, kot tudi s svetovnega vidika. Učni in raziskovalni cilji so: spodbujanje dialoga med akademskim svetom in družbokrepitev vloge EU v Evropi in svetudoseči…
Rok: 02.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, sodelovanje, visokošolski zavod
Ukrep Jean Monnet na področju visokega šolstva podpira poučevanje in raziskovanje na področju Evropskih študij po vsem svetu. Pod študij spada preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, tako z notranjega, kot tudi s svetovnega vidika. Učni in raziskovalni cilji so: spodbujanje dialoga med akademskim svetom in družbokrepitev vloge EU v Evropi in svetudoseči…
Rok: 20.05.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Ostale
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:sodelovanje, šport
Mednarodna partnerstva za povečanje kakovosti, poznanstev in zmogljivosti dejavnosti. Cilj partnerstev je omogočiti organizacijam povečanje kakovosti svoje dejavnosti. S tem programom bodo razvijale in krepile mreže poznanstev, povečale bodo svojo sposobnost sodelovanja na nadnacionalni ravni ter razvijale nove prakse, metode in ideje. Cilji programa so: povečanje kakovosti dela, dejavnosti in praks vpletenih organizacij krepitev zmogljivosti organizacij obravnavanje skupnih potreb in…