Grantly ima na razpolago trenutno 75 odprtih razpisov za "sodelovanje".


Rok: 07.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:22.07.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:energija, inovacije, raziskave, sodelovanje
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih 2022-2024.Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na…
Rok: 06.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:20.07.21* Mestna občina Murska Sobota
Področja:Izobraževanje, Mladi, Znanost
Ključne bes.:občinski, raziskave, sodelovanje
Spodbujanje aktivnosti na področju delovanja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter tehničnih kulture v javno in družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota. Razpis je razdeljen na dva sklopa: Sklop 1. Programi in projekti s področja znanstveno raziskovalne in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Ta tema bi morala podpirati in krepiti znanost ter vmesnik med znanostjo in politiko, ki se nanaša na prehranske sisteme, zlasti v zvezi z uresničevanjem prednostnih nalog politike od kmetije do vilic in zelenega dogovora. Od uspešnih predlogov se pričakuje, da bodo obravnavali enega od treh medsebojno povezanih preobrazbenih ukrepov:Ukrep a) Razvoj znanosti o prehranskih sistemihUkrep…
Rok: 01.09.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:mediji, sodelovanje, spodbujanje
Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji prispevati k večji udeležbi in ozaveščenosti državljanov o konferenci na temo prihodnost Evrop. Ključni kazalnik uspešnosti za merjenje doseganja glavnega cilja razpisa za zbiranje predlogov je število sofinanciranih komunikacijskih ukrepov, število ur pozornosti (ocenjena izpostavljenost) in število ljudi, ki so bili s sofinanciranimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, sodelovanje
Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT) z namenom opredelitve in izmenjave dobrih praks ter zvišanja splošnega standarda podpore prijaviteljem programov.Predlogi morajo obravnavati vprašanja, ki so značilna za raziskovalne infrastrukture, kot so spodbujanje nadnacionalnih in virtualnih možnosti dostopa, vključno s posebnimi dejavnostmi, namenjenimi širjenju držav, in ozaveščanje o pravilih za…
Rok: 23.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, razvoj, sodelovanje
Razviti orodja za gospodarsatvo, ki bodo povečala učinkovitost in prispevala k zmanjšanju količine odpadkov in emisij ter hkrati izboljšala kakovost materialov/izdelkov/procesov v celotnem življenjskem ciklu izdelka/storitve. Predlogi morajo imeti celosten pristop z najmanj tremi predstavitvenimi modeli/primeri uporabe, ki zajemajo celoten življenjski cikel materiala/izdelka/procesa in dokazujejo interoperabilnost podatkov v fazah življenjskega cikla na različnih področjih gospodarstva. Razvita orodja…
Rok: 21.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Izboljšane in profesionalizirane storitve nacionalnih kontaktnih točk po vsej Evropi, kar bo pomagalo poenostaviti dostop do razpisov programa Obzorje Evropa, zmanjšalo vstopne ovire za novince in povečalo povprečno kakovost predloženih predlogov. Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT), da se opredelijo in izmenjajo dobre prakse ter dvigne splošni standard podpore prosilcem…
Avstrijska agencija za spodbujanje raziskav (FFG) in Center za razvoj industrijske tehnologije, EPE (CDTI) iz Španije sta dodelila sredstva za…
Rok: 14.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Občine
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje
Evropska komisija ocenjuje izvedbene načrte petih področij misij, odločitev pa bo sprejeta na podlagi ocenjevalnih meril, določenih v uredbi o visokem šolstvu.Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:Sodelovanje med nacionalnimi uradniki o načinih izvajanja dopolnilnih ukrepov v Evropski uniji in pridruženih državah;Vzpostavljeni so ustrezni mehanizmi za lažjo uporabo dopolnilnih ukrepov na…
Rok: 09.09.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:sodelovanje
Razpis bo namenjen podpori dejavnostim nacionalnih organov in drugih ustreznih organov, priglašenih na podlagi zakona o varstvu potrošnikov sodelovanja (CPC) (Uredba (EU) 2017/2394) za obravnavanje kršitev zakonodaje s področja varstva potrošnikov.
Rok: 16.08.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.06.21* Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji
Področja:Družba
Ključne bes.:sodelovanje, spodbujanje
Iščejo se programi, ki gradijo in krepijo odnose med Slovenijo in ZDA z dvostranskim sodelovanjem, poudarjajo skupne vrednote in spodbujajo medsebojno razumevanje. Cilj so trajnostni projekti z  jasno opredeljenimi cilji in rezultati. Projekti, ki vključujejo potrditev podpore veleposlaništva ZDA in načrt za okrepitev sodelovanja prek tradicionalnih ali digitalnih medijev.Med prednostnimi vsebinami v letu 2021 so:regionalno…
1
Rok: 26.08.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:Creative Europe, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDSEKTORSKI SKLOP razpisuje podporo partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2021. Cilj podpore je spodbujati novinarska partnerstva za sistemsko sodelovanje med profesionalnimi novinarskimi/medijskimi organizacijami, da bi te pridobile na uspešnosti in konkurenčnosti na področju profesionalnega novinarstva. Zaradi tega se bodo testirali inovativni poslovni modeli in izmenjave najboljših praks med kolegi.Pričakovani…
Rok: 07.07.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:22.06.21* Konzorcij projekta Perform Europe
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, sodelovanje, umetnost
K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani producenti (organizacije, umetniki, kolektivi, podjetja in izvajalci, ki so ustvarili umetniško delo) in izvajalci (festivalov, prizorišč in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni kontekst), za sodelovanje v procesu skupnega učenja in mreženja, ki ga organizira Perform Europe.Razpis bo potekal v dveh korakih. V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu…
Rok: 15.07.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:31.05.21* NCP FLANDERS
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:digitalizacija, izobraževanje, partnerstva, razvoj, sodelovanje, tehnologija
BETTER FACTORY  je štiriletni projekt, ki ga financira Horizon 2020, katerega namen je evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu.Proizvodna podjetja bodo odkrila nove poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologije v času trajanja projekta Better…
Romunsko Ministrstvo za okolje, vode in gozdove razpisuje 50.000 EUR za projekte in partnerstva na področju okolja. Prijavijo se lahko…
Rok: 15.06.21    Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne
Objava:28.05.21* Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:sodelovanje
Splošni cilji programa: Preprečevanje ponarejanja in z njim povezane goljufije. Ohranjati celovitost eurobankovcev in kovancev ter ohranjati zaupanje državljanov in podjetij v euro valuto. Posebni cilji programa: Podpiranje in dopolnjevanje ukrepov, ki so jih sprejele države članice, in pomoč pristojnim nacionalnim organom in organom Unije pri njihovih prizadevanjih, da med seboj in s Komisijo razvijejo tesno…
Splošni cilj je zbiranje predlogov za okrepitev participativnega in odgovornega upravljanja v Gambiji, da bi prispevali k oživitvi gospodarstva, demokratizaciji,…
Rok: 26.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:25.05.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje
Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri obravnavanju tematik in bodo s tem razvili med sebojne povezave, da bo njihovo sodelovanje trajnejše. Ustvarjanje mreže mest.pravice državljanov EUboj proti diskriminaciji in rasizmutemeljne pravicevpliv epidemije COVID-19 na lokalno prebivalstvo in skupnosti