Grantly ima na razpolago trenutno 75 odprtih razpisov za "sodelovanje".


Rok: 03.03.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, Zeleni dogovor, partnerstva, sodelovanje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Predlagi v okviru instrumenta evropskih mest morajo biti globoko zakoreninjeni v občinskem trajnostnem energetskem/podnebnem načrtovanju in finančnem inženiringu trajnostne energije in zlasti naložb v energetsko učinkovitost.Predlagatelji morate dokazati, da dobro razumete strateško naravo te pobude, med drugim v zvezi z različnimi izzivi za povečanje financiranja naložb…
1
Cilj razpisa je okrepiti institucionalno sodelovanje med univerzami, srednjimi šolami in podjetji na Slovaškem in Norveškem, da bi izboljšali kakovost…
Raziskovalna agencija je kot nosilec programa za razvoj podjetništva, inovacij in MSP objavila razpis za dvostranske pobude v okviru izobraževalne…
Rok: 22.03.22
Projekti do:14.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, sodelovanje, visokošolski zavod
V sklopu programa Erasmus + sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 — European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperationERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 — European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperationPobuda za evropske univerze je ključnega pomena za uresničitev ambiciozne vizije inovativnega, globalno konkurenčnega…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:sodelovanje
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja, tako znotraj države kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah. 6. javni razpis za podukrep 19.3
Rok: 22.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:17.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:DIH, digitalna preobrazba, sodelovanje
Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za ukrepe na področju stišišč za digitalne inovacije v okviru programa Digitalna Evropa. Ob koncu projekta bo ustvarjena uravnotežena mreža evropskih digitalnih stišišč (EDIH), ki bo pokrivala vse regije v Evropi in zadovoljevala potrebe javnega in zasebnega sektorja, vključno z vsemi gospodarskimi sektorji, ter ponujala široko paleto…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, raziskovalne organizacije, sodelovanje, visokošolski zavod
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Rok: 23.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.11.21* Organ upravljanja transnacionalnega p…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, Srednja Evropa, sodelovanje
V okviru prvega razpisa Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov srednjeevropskih regij in mest, so razpisane vse štiri prioritete: Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Srednjo Evropo Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Srednjo Evropo Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Srednji Evropi Prioriteta 4: krepitev vodenja za izboljšanje teritorialnega razvoja v…
Rok: 20.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:16.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Gre za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in ZDA v obdobju od 1. julija 2022 do 30. junija 2024. Cilj je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 13.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, raziskave, raziskovalci, sodelovanje
Štipendije ERC so namenjene podpori odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. ERC-2022-StG  
Rok: 29.10.21
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Sofinanciranje dveh projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.Razpis ima dva sklopa, v okviru vsakega bo podprt en konzorcij:Sklop 1: vseevropski odzivni mehanizem za omejevanje kršitev in zmanjševanja svobode tiska in medijevSklop 2: sklad za nujno podporo raziskovalnim novinarjem in medijskim organizacijam za zagotovitev svobode medijev v EU
Rok: 10.11.21
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:15.07.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Cilj je zagotoviti podporo majhni skupini od dveh do štirih glavnih raziskovalcev, da s skupnimi močmi rešujejo zahtevne raziskovalne probleme, ki jih posamezni raziskovalci in njihove skupine ne bi mogli rešiti sami, brez sodelovanja.Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. Glavni raziskovalci morajo tudi dokazati, da lahko njihova skupina uspešno…
Rok: 04.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* International Press Institute (IPI)
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, sodelovanje
V okviru razpisa lahko novinarji in medijske organizacije pridobijo sredstva za sofinanciranje projektov raziskovalnega novinarstva, v katerih sodelujeta ekipi iz najmanj dveh držav članic EU. Upoštevani bodo projekti o vseh temah. To med drugim vključuje korupcijo, nezakonito bogatenje in finančni kriminal, varnost, demokracijo in človekove pravice, okolje in podnebne spremembe, zdravje, vključno s pandemijo COVID-19.
Rok: 03.10.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* Konzorcij projekta i-Portunus
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje, umetnost
Shema Hiše i-Portunus bo podpirala mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, performans), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in/ali raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja / projekti). Shema je odprta za vse kulturne sektorje, razen za avdiovizualne sektorje, pristope in načine dela. Več o novi shemi si lahko preberete na motovila.si.V shemi sodeluje 40 držav članic programa Ustvarjalna Evropa in tudi Združeno…
Rok: 20.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.08.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, sodelovanje
Medtem ko je avdiovizualno industrijo močno prizadel izbruh bolezni COVID-19, naj bi ta novi ukrep podprl talente in evropska podjetja ter prispeval k okrevanju sektorja.Namen tega pripravljalnega ukrepa Pisanje po evropsko je pomagati Evropi doseči visoko raven odličnosti pri ustvarjanju in pisanju visokokakovostnih igranih serij, ki lahko dosežejo čezmejno občinstvo. Za dosego tega cilja bodo v…
Ta razpis za prijavo določa pogoje za prijavo pobud za dvostransko sodelovanje v okviru Sklada za aktivne državljane na Portugalskem. Predlagane…
Dodeljevanje sredstev za zaposlitev sodelavca za izmenjavo znanja in komercializacijo v raziskovalni organizaciji. Sodelavec bo olajšal razvoj komercialnih priložnosti za…
Rok: 19.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Izboljšanje profesionalizacije/usposobljenosti nacionalnih kontaktnih točk po vsej Evropi, pomoč pri poenostavitvi dostopa do razpisov programa Obzorje Evropa,Zmanjšanje vstopnih ovir za novince in dvig povprečne kakovosti predloženih predlogov.Okrepljeno vključevanje vseh medsektorskih vprašanj v program Obzorje Evropa.Povezava z mrežo nacionalnih kontaktnih točk, ki se ukvarja s horizontalnimi dejavnostmi.Okrepljeno…