Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Ta razpis za projekte je bil objavljen v skladu z okvirom projektov mreže Eureka, ki temelji na vzajemnem soglasju sodelujočih…
Rok: 23.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Volkswagen Foundation
Področja:Kultura, Mladi
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, raziskave
Evropejci živijo dlje kot kdaj koli prej, starostni profil družbe pa se hitro spreminja. Takšen razvoj bo verjetno imel globoke posledice ne le za posameznike, temveč tudi za vlade, podjetja in civilno družbo. Ta razvoj, ki so ga nekoč imenovali tiha revolucija, postaja vse bolj odločilen izziv za Evropo v prihodnosti.V luči te družbene preobrazbe…
Rok: 31.12.25 Trajno odprt - do preklica   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:29.09.20 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Znanost
Ključne bes.:inovacije, nadnacionalno, partnerstva, raziskave, razvoj
Prijave so na voljo vse leto. S pomočjo preprostega in prilagodljivega programa pridobite dostop do nacionalnih sredstev za svoje mednarodne raziskovalne in razvojne projekte.Program vam omogoča, da opredelite svoje raziskovalno-razvojne cilje na katerem koli tehnološkem področju in trgu ter izberete optimalne partnerje za svojo projektno zamisel.Kriteriji za projekt:Vaša projektna zamisel mora predstavljati sodelovanje v obliki…
5
Nacionalni center za raziskave in razvoj (NCBR) na Poljskem bo dodelil sredstva za organizacije, ki sodelujejo pri mednarodnih raziskovalnih in…
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Regional Studies Association
Področja:Znanost
Ključne bes.:covid-19, raziskave
Združenje za regionalne študije (RSA) je zavezano k podpori svetovne skupnost pri raziskovanju o tem, kako se regije, mesta in gospodarstvo spopadajo z vplivom Covida-19.RSA želi s tem financiranjem spodbujati in pospeševati raziskovalne dejavnosti in dejavnosti razširjanja, tako znotraj kot prek mednarodnih meja, ter pospeševati splošne namene in cilje združenja. Raziskovalni projekti lahko zajemajo gospodarske,…
Umetna inteligenca je hitro razvijajoča se tehnologija, ki lahko vpliva na skoraj vse vidike gospodarstva in družbe. Poglobljeno znanje in…
Rok: 30.11.21 Do porabe sredstev
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.06.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Horizon Europe 2020.Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh.
Rok: 28.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.06.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:projekti, raziskave
CRP 2021 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030. Gre za izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so: Težišče…
Rok: 30.06.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.05.21* Konzorcij projekta i-Portunus
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, raziskave, umetnost
Cilj razpisa je nudi podporo lokalnim gostiteljem, da se povežejo z umetniki oziroma kulturnimi strokovnjaki iz drugih držav.Projekt i-Portunus bo podpiral mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, nastopov), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja, projekti). Prijave so dprte za vse kulturne sektorje (razen za avdiovizualne), pristope in načine dela. Več o novi shemi si lahko…
Rok: 30.06.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:28.05.21* BreedingValue
Področja:Podeželje, Znanost
Ključne bes.:raziskave
Strategije vzreje odpornejših in kvalitetnejših jagod. Genomska selekcija se uporablja za izbiro plemenskega materiala za nadaljnjo hibridizacijo ali za vstop v napredne poskusne sorte na podlagi njihovih genomskih plemenskih vrednosti in ne na podlagi fenotipskih vrednosti. Ta pristop kaže boljše rezultate kot tradicionalne metode, kot so selekcija na osnovi fenotipa, rodovniška selekcija in selekcija s pomočjo…
Rok: 22.09.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne
Objava:20.05.21* Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
Program EIC Transition podpira Raziskave novih medicinskih tehnologij in naprav, ki jih financira EU, odkrivajo edinstvene priložnosti, ki koristijo pacientom in podpirajo zdravnike.Cilji predlogov:Za začetek klinične ocene izvedite potrebne raziskave in razvoj, da iz obstoječe dokazne tehnologije preidete na zrelo različico. Razvijte strategijo izkoriščanja, ki kvalitativno in kvantitativno opiše predlagano pot do bolnika in opiše…
Rok: 31.08.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:20.05.21* Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Nepovratna sredstva ERC, pod okriljem programa Horizon Europe, so zasnovana na način, da podpirajo raziskovalce v kariernem obdobju, ko so ti že uveljavljeni na svojem področju, prav tako so uveljavljeni tudi rezultati njihovih raziskovalnih dosežkov. Raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga.Raziskovalci, ki se želijo prijaviti za nepovratna sredstva ERC, morajo…
Rok: 30.10.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:raziskave, štipendija
Dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.
Rok: 15.06.21
Projekti do:210.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:13.05.21* M-ERA.NET
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:partnerstva, raziskave, tehnologija
Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte M-ERA.NET Call 2021. Cilj je financiranje projektov, ki se nanašajo na raziskave in inovacije materialov, vključno z materiali za nizkoogljične energetske tehnologije, tehnologijo prihodnjih baterij in s tem povezane proizvodne tehnologije. Razpis vključuje naslednja tematska področja: Modeliranje za materiale, obdelavo, lastnosti in…
Rok: 22.04.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.04.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje
Ključne bes.:raziskave
Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in…
Rok: 22.04.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:07.04.21* Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:raziskave
Projektne prijave, predložene v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, morajo vsebovati vsaj eno od naslednjih prednostnih nalog: podpirati dejavnosti na področju epidemiologije uporabe novih psihoaktivnih snovi, vključno z močnimi sintetičnimi opioidi, pa tudi nastajajoče težave z mamili (zlasti zaradi izzivov, povezanih z uporabo kokaina in heroina) in tehnološki razvoj, vključno s spletno trgovino z…