Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Cilj predlogov v okviru te teme se je povezati na ravni EU in zagotoviti dostop do širokega in vključujočega nabora dopolnilnih storitev raziskovalne infrastrukture, vključno s podatkovnimi storitvami in prilagojenimi delovnimi tokovi, ki podpirajo projekte R&I vzdolž razvojne linije od raziskav odkritja do personaliziranega zdravljenja raka. Storitve bi morale podpirati tudi dejavnosti, ki obravnavajo družbeno-ekonomsko…
Rok: 22.09.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:raziskave
Prijavitelji na razpis RFCS-2021 za jeklarsko temo morajo v okviru najustreznejših smernic za raziskovalni program RFCS, ki izhajajo iz evropskega sporočila o zelenem dogovoru, pri pripravi svojih predlogov upoštevati naslednje elemente:Energetsko intenzivne industrije, kot je jeklarska, so nepogrešljive za evropsko gospodarstvo, saj oskrbujejo več ključnih vrednostnih verig. Dekarbonizacija in posodobitev tega sektorja sta bistvenega pomena.Komisija…
Rok: 22.09.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:raziskave, razvoj
Prijavitelji na razpis RFCS-2021 za jeklarsko temo morajo v okviru najustreznejših smernic za raziskovalni program RFCS, ki izhajajo iz evropskega sporočila o zelenem dogovoru, pri pripravi svojih predlogov upoštevati naslednje elemente:Energetsko intenzivne industrije, kot je jeklarska, so nepogrešljive za evropsko gospodarstvo, saj oskrbujejo več ključnih vrednostnih verig. Dekarbonizacija in posodobitev tega sektorja sta bistvenega pomena.Komisija…
Rok: 22.09.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, raziskave
Prijavitelji na razpis RFCS-2021 za temo premoga morajo pri pripravi predlogov upoštevati naslednje elemente v okviru najbolj relevantnih smernic za raziskovalni program RFCS, ki izhajajo iz evropskega sporočila o zelenem dogovoru: Razviti je treba energetski sektor, ki bo v veliki meri temeljil na obnovljivih virih energije, ki ga bo dopolnjevalo hitro opuščanje uporabe premoga.EU bi morala…
Rok: 22.09.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:22.04.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj
Program bo služil za most med projekti EIC Pathfinder in EIC Accelerator. Kar pomeni, da bo financiral projekte, ki so dokazali zadosten potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Program se osredotoča predvsem na projekte v zvezi z: medicinsko tehnologijo in pripomočkitehnologijo pridobivanja in skladiščenja energijeSredstva namenjena izbranim projektom bodo v skupni višini 40,5 milijona evrov…
Rok: 21.09.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Zdravstveni podatki obstajajo v številnih oblikah in razdrobljenih skladiščih; še vedno je veliko prostora za izboljšave pri načinu shranjevanja, analize in razlage strukturiranih in nestrukturiranih zdravstvenih podatkov. Izziv ostaja izmenjava in analiza podatkov iz več držav na varen in pravno skladen način. Nove rešitve izboljšujejo kakovost, zagotavljajo interoperabilnost zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in zdravstvenim organom omogočajo ponovno…
Rok: 21.09.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Napredne terapije naslednje generacije za zdravljenje zelo razširjenih bolezni z velikim bremenom in neizpolnjenimi zdravstvenimi potrebami.Nedavni razvoj naprednih terapij ovira pomanjkanje zanesljivih raziskav nekaterih ključnih parametrov, npr. varnosti, povečanja, imunosti, preskusov učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti, in sicer na začetku razvoja. Namen te teme je zagotoviti, da se naslednji val naprednih terapij, ki temeljijo na pluripotentnih matičnih…
Rok: 21.09.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
V ta namen morajo biti predlogi v okviru te teme usmerjeni v rezultate, ki so usmerjeni, prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Javni organi, organi za varstvo potrošnikov in združenja bolnikov imajo dostop do podatkov o onesnaževalih zraka, vključno s kemičnimi in mikrobiološkimi dejavniki, in njihovih glavnih virih za ustrezna in reprezentativna notranja okolja…
Rok: 21.09.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, covid-19, raziskave
Pričakuje se, da bodo predlogi opredelili odziv gostitelja in interakcijo med gostiteljem in patogenom na virus (ali viruse) na ravni genetskih vzorcev, fizioloških mehanizmov in molekularnih poti, ki vključujejo različne organe in sisteme, da bi opredelili dejavnike, ki pogojujejo različne klinične simptome, različno napredovanje virusne bolezni in različne klinične izide. Študija bi morala vključevati spremljanje bolnikov,…
Rok: 21.09.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
V ta namen morajo biti predlogi v okviru te teme usmerjeni v rezultate, ki so usmerjeni, prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Zdravstveni delavci uporabljajo varnejše in na dokazih temelječe sisteme za podporo kliničnim odločitvam za dostopno zdravljenje, vključno z oskrbo na domu.Zdravstveni delavci bolje predvidijo (dolgoročni) odziv bolnikov, vključno z neželenimi stranskimi učinki…
Rok: 21.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Name je Zagotavljanje dostopa do inovativnega, trajnostnega in visokokakovostnega zdravstvenega varstva. V ta namen morajo biti predlogi v okviru te teme usmerjeni v doseganje rezultatov, ki so usmerjeni k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov, so jim prilagojeni in k njim prispevajo: Zdravstvene organizacije in oblikovalci politik sprejmejo zanesljivo in pregledno modeliranje (vključno z zbiranjem, shranjevanjem in analizo…
Rok: 14.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:inovacije, nadnacionalno, podnebne spremembe, raziskave
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Izboljšane operativne zmogljivosti metod ekonomske analize za podnebne in okoljske politike, kar bo povečalo njihovo uporabo pri pripravi odločitev o podnebnih in okoljskih politikah. To med drugim vključuje izboljšano analizo stroškov in koristi, večkriterijsko analizo in analizo stroškovne učinkovitosti.Praktična priporočila in konceptualne smernice za izboljšane, metodološko…
Rok: 14.09.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:podnebne spremembe, raziskave
Gre za boljše razumevanje interakcij med vplivi podnebnih sprememb in tveganji ter možnostmi blaženja in prilagajanja.Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov: Izboljšano razumevanje, podprto s kvantitativno in kvalitativno analizo, medsebojnega delovanja, dopolnjevanja in kompromisov med prilagoditvenimi in blažilnimi ukrepi ter politikami, ki pomaga odpraviti ločen pristop znotraj teh ukrepov in med…
Rok: 14.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Namen projektov je izboljšati razumevanje in modeliranje sedanjega in prihodnjega potencialnega prispevka krožnega gospodarstva v Evropi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Obseg dejavnosti modeliranja mora presegati najnovejše stanje, zlasti v smislu zajetih sektorjev in njihovih medsebojnih povezav, biti čim bolj celovit (npr. zajeti tudi modro gospodarstvo) ter vključevati vedenje in sodelovanje državljanov. Rezultati projekta naj bi…
Rok: 14.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Cilj je razviti, predstaviti in potrditi večvaljni motor z notranjim izgorevanjem z močjo najmanj 10 MW, ki kot glavno gorivo uporablja amoniak, z emisijami NOx po standardu IMO III ali nižjimi ter zanemarljivimi emisijami SOx, delcev in drugih škodljivih snovi ali vonjav.Projekti bi morali prikazati delovanje motorja z nazivno močjo v laboratoriju ali na krovu…
Rok: 14.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:raziskave, razvoj
Ukrepi za energetsko učinkovitost imajo lahko posebne aplikacije, povezane z novimi tehnologijami (npr. alternativna goriva, gorivne celice, elektrifikacija, pogon s pomočjo vetrne energije), ki zahtevajo znatne spremembe v energetski bilanci in upravljanju energije na plovilu. Pričakuje se, da bodo projekti obravnavali tehnološke rešitve za energetsko učinkovitost, ki zagotavljajo vsaj 10-odstotno zmanjšanje porabe energije v primerjavi…
Rok: 14.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave
Pričakuje se, da bodo rezultati projektov prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Opredelitev optimalnih konceptov pametnega polnjenja, ki bodo kos več milijonom električnih vozil (EV), nameščenih v različnih okoljih. Razvoj strategij pametnega polnjenja in nadzornih mehanizmov, ki povečujejo zadovoljstvo voznikov električnih vozil in učinkovitost celotnega energetskega sistema, povečujejo uporabo obnovljive električne energije z izkoriščanjem neizkoriščenih zmogljivosti shranjevanja…
Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k naslednjim rezultatom: Izboljšane in profesionalizirane storitve nacionalnih kontaktnih točk po vsej Evropi, kar bo…