Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Rok: 06.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje, raziskave
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Boljšemu razumevanju lastnosti korenin (vključno z zmožnostjo vzpostavljanja koristnih interakcij s talno bioto) in njihove genotipske spremenljivosti ter večjemu vpogledu v (prilagodljivo) fenotipsko plastičnost korenin;izboljšane zmogljivosti za fenotipizacijo korenin v nadzorovanih razmerah in na polju;zagotavljanje strategij za žlahtnjenje lastnosti pod zemljo, ki temeljijo na…
Cilj tega razpisa je obnoviti biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve ter hkrati napovedati in preprečiti prihodnje pandemije in izbruhe epidemij,…
Rok: 05.10.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, razvoj
Cilj tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je okrepiti dejavnosti mreženja med raziskovalnimi ustanovami držav Zahodnega Balkana in vrhunskimi vodilnimi partnerji na ravni EU s povezovanjem z vsaj dvema raziskovalnima ustanovama iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav. S tem se bo gradilo na velikem potencialu mreženja za odličnost s prenosom znanja in izmenjavo najboljših praks med raziskovalnimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, usposabljanje
Vodenje raziskav ima lahko različne oblike: svetovalci za raziskovalno politiko, vodje raziskav, osebje za finančno podporo, upravljavci podatkov, upravljavci raziskovalne infrastrukture, odgovorni za prenos znanja, razvijalci podjetij, posredniki znanja, vodje inovacij itd. Projekti naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:izboljšano znanje za oblikovanje politike o vzorcih usposabljanja in povezovanja podpornega osebja za raziskave in vodstvenega osebja…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, raziskave
Zagotavljanje digitalnih in oddaljenih storitev raziskovalne infrastrukture se je izkazalo za učinkovito med izrednimi razmerami/zaustavitvijo COVID-19. Takšen pristop bi prispeval tudi k trajnostnemu in učinkovitemu ekosistemu raziskovalnih infrastruktur in na splošno k bolj trajnostni družbi. Na podlagi strategij odpornosti in pristopov, ki so jih med izrednimi razmerami COVID-19 razvile raziskovalne infrastrukture v Evropi, morajo predlogi v okviru…
Rok: 23.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Velika
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
V gradbenem sektorju je prisoten globalni trend večje digitalizacije. V tem okviru je treba zagotoviti, da gradbene dejavnosti v evropskih državah ne bodo odvisne od prebojnih tehnologij, ki jih mora zadevna panoga uvažati iz držav zunaj Evrope, da bi ostala konkurenčna. Trenutno je gradbeni sektor med najmanj avtomatiziranimi in digitaliziranimi ter najbolj izpostavljen delovnim nesrečam v…
Rok: 23.09.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Obdelovalni stroji vključujejo različne laserske tehnologije, kot so rezkanje, struženje, brušenje, laserska obdelava, površinska obdelava, sintranje, oblikovanje in aditivna proizvodnja. Projekti, ki se financirajo v okviru te teme, bi morali v napredna proizvodna in predelovalna orodja vključevati najsodobnejše laserje visoke moči in prilagojene žarke skupaj s senzorji kakovosti in sistemi za spremljanje v realnem času. Nadaljnji…
Rok: 23.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Projekti naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:okrepljeni odpornosti in trajnosti evropskih industrij – z gospodarskega, socialnega in ekološkega vidikainovacijam, ki združujejo tehnološke in družbene inovacije ter podpirajo industrijo pri njenem prehodu in doseganju prednostnih nalog EUvključujoče podjetništvo s pozitivnim družbenim učinkomnova generacija tehnološko spretnih socialnih podjetnikovnovi poslovni modeli, ki izkoriščajo nova partnerstva med industrijo in…
1
Rok: 23.09.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
Nedavni izbruh virusa COVID-19 je pokazal, da so lahko stroški v smislu človeških življenj in gospodarstva ogromni, če se ne sprejmejo ukrepi za zajezitev širjenja okužbe. Zato je očitno, da rabimo pasivne ukrepe za zmanjšanje vpliva sedanjih in prihodnjih izbruhov okužb. Premazi z nanodelci, kot so kovinski nanodelci, ogljikove nanocevke, nanodelci kovinskih oksidov, heterostrukture, vzorčaste…
Rok: 23.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Novi sistemi kovinskih premazov, proizvedeni brez strupenih snovi (npr. šestvalentnega kroma), HREE (težkih redkih zemeljskih elementov), LREE (lahkih redkih zemeljskih elementov) in PGM (kovin platinske skupine) ter brez njih. Velik izziv je dolgoročno kopičenje kovinskih materialov v okolju, kjer imajo običajno škodljive reakcije z ekosistemom. Po drugi strani pa so premazi potrebni za ohranjanje izdelkov, na…
Rok: 23.09.21
Projekti do:13.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Uspešen prehod na podnebno nevtralno, krožno in digitalizirano gospodarstvo EU je v veliki meri odvisen od varne oskrbe s surovinami. Da bi okrepili avtonomijo EU in zmanjšali preveliko odvisnost, moramo okrepiti domačo oskrbo s primarnimi in sekundarnimi surovinami.Ukrepi bi morali temeljiti na skupnem razumevanju ustreznih izrazov in kod ter razviti razumevanje antropogenih virov in izpeljati…
Rok: 23.09.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:inovacije, raziskave, razvoj
Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k naslednjim rezultatom:ponovna uporaba kompozitnih materialov in pridobivanje sekundarnih surovin z višjo vrednostjo, kot je trenutno na voljo;zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, in pozitiven vpliv na okolje;ustvarjanje novih tokov vrednosti z novimi tehnologijami z možnostjo komercialne uporabe;nove poslovne priložnosti in tokovi prihodkov za podjetja za recikliranje,…
Rok: 23.09.21
Projekti do:14.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: širšemu, poenostavljenemu in učinkovitejšemu dostopu do najboljših raziskovalnih infrastruktur, ki so raziskovalcem na voljo za izvajanje radovednih raziskav, ne glede na lokacijo;prebojne in vrhunske raziskave, ki jih omogočajo napredne storitve raziskovalne infrastrukture, ki so na voljo širši skupnosti uporabnikov;izboljšane in usklajene storitve RI ter širša uporaba…
Rok: 23.09.21
Projekti do:4.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, investicije, raziskave
Omogočanje storitev raziskovalne infrastrukture za boljšo uporabo slikovnih podatkov za reševanje izzivov na tematskih raziskovalnih področjih.Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov: izboljšanje pridobivanja, kakovosti, interoperabilnosti in analize slikovnih podatkov z različnih področij (npr.: zdravje in hrana, podnebne in okoljske raziskave, digitalna preobrazba);širši uporabi storitev slikovne analize na podlagi umetne inteligence na…
Rok: 23.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Storitve raziskovalnih infrastruktur za trajnostno in vključujočo globalno vrednostno verigo in okrevanje Evrope po socialno-ekonomskih krizah. Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: znanstveni dokazi za razvoj evropskega načrta za oživitev gospodarstva in oblikovanje evropskih politik na področju trgovine, proizvodnje, zaposlovanja in naložb v zvezi z globalno vrednostno verigo; okrepljene dolgoročne in dosledne zmogljivosti družbe…
Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, krožno gospodarstvo, raziskave
Ta ukrep združuje več dopolnilnih in interdisciplinarnih ključnih raziskovalnih infrastruktur, pomembnih za raziskave in inovacije na področju materialov za krožno gospodarstvo. Infrastrukture bodo zagotavljale usklajen in integriran nadnacionalni in/ali virtualni dostop do tehnično naprednih instrumentov in znanstvenih metod na uporabniku prijazen način. Objekti bodo tudi skupaj razvijali in zagotavljali posebne storitvene delovne postopke, ki so pomembni…
Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, okolje, podnebne spremembe, raziskave
Storitve raziskovalnih infrastruktur za odzivanje na okoljska tveganja, povezana s podnebjem.Predlogi bodo združili ključne dopolnjujoče se in po možnosti heterogene nacionalne in evropske raziskovalne infrastrukture, da bi zagotovili učinkovit dostop do integriranega širokega nabora storitev RI (npr.: opazovanja, modeli in eksperimentalne platforme), potrebnih za visoko interdisciplinarne raziskave in inovacije, ki obravnavajo s podnebjem povezana tveganja…
Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Storitve raziskovalnih infrastruktur za trajnostno in odporno kmetijstvo ter agroekološke prehode. Namen te teme je povezati in zagotoviti nadnacionalni in/ali virtualni dostop do dopolnilnih in interdisciplinarnih storitev raziskovalnih infrastruktur v podporo raziskavam in inovacijam, da bi dosegli trajnostno in odporno kmetijstvo ter podprli agroekološke prehode v skladu s pristopom eno zdravje. Ta pristop se zdi še…