Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Rok: 10.11.21
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:15.07.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Cilj je zagotoviti podporo majhni skupini od dveh do štirih glavnih raziskovalcev, da s skupnimi močmi rešujejo zahtevne raziskovalne probleme, ki jih posamezni raziskovalci in njihove skupine ne bi mogli rešiti sami, brez sodelovanja.Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. Glavni raziskovalci morajo tudi dokazati, da lahko njihova skupina uspešno…
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Napredek v smeri večih in boljših povezav med akterji na področju raziskav in inovacij v evropskem raziskovalnem prostoru in zunaj njega je nujen. Za spodbujanje kroženja znanja raziskovalcev in inovatorjev je intervencijska točka ukrepov predsedstev ERA trajnostno privabljanje izjemnih znanstvenikov in inovatorjev na univerze ali v raziskovalne organizacije v državah in regijah, ki se približujejo…
Rok: 18.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:20.07.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, usposabljanje
Da bi preprečili nadaljnje razlike, povečali naložbe v raziskave in razvoj ter okrepili gospodarsko rast, program Obzorje Evropa sprejema ustrezne ukrepe v okviru cilja širjenja udeležbe in širjenja odličnosti. Ukrepi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja so eden od glavnih instrumentov tega cilja. Cilj pobratenja je okrepiti dejavnosti mreženja med raziskovalnimi ustanovami iz držav, ki se širijo, in vrhunskimi…
Rok: 31.12.21 Trajno odprt - do preklica   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.02.21 GoodAI
Področja:Znanost
Ključne bes.:AI, raziskave, razvoj
GoodAI podeljuje nepovratnih sredstev za raziskovalne projekte, ki premikajo meje sodobne umetne inteligence. Dolgoročni cilj je ustvariti splošno umetno inteligenco, ki bo avtomatizirala kognitivne procese v znanosti, tehnologiji, poslovanju in na drugih področjih. Nepovratna sredstva se dodelijo raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam za delo, ki lahko nadgradi in izboljša arhitekturo Badger. Na uradni spletni strani razpisa najdete seznam…
Dodeljevanje sredstev za zaposlitev sodelavca za izmenjavo znanja in komercializacijo v raziskovalni organizaciji. Sodelavec bo olajšal razvoj komercialnih priložnosti za…
Rok: 29.10.21
Projekti do:129.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.11.20 COST Association
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, tehnologija
COST zagotavlja mednarodno raziskovalno financiranje za raziskovalce in inovatorje za vzpostavitev interdisciplinarnih raziskovalnih mrež v Evropi in zunaj nje, ki lahko vključujejo vsa področja znanosti in tehnologije.Cilj programa COST je omogočiti prebojni znanstveni razvoj, ki vodi do novih konceptov in izdelkov. S tem prispeva h krepitvi evropskih raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Za uresničitev svojega poslanstva…
Rok: 21.10.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Pričakuje se, da bodo predlogi prispevali k naslednjim rezultatom:krepitev povezav med raziskavami, inovacijami in standardizacijo, ki zagotavlja, da je standardizacija sestavni del evropskega raziskovalnega in inovacijskega prostoralažji vstop inovativnih rešitev na trg, ki bi lahko obravnavale glavne družbene izzive, kot so podnebne spremembe in digitalizacijaspodbujanje standardizacije kot pomembnega dejavnika za povečanje konkurenčne prednosti evropskega gospodarstva
Rok: 20.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, raziskave, znanost
Kljub pomembnemu napredku je razumevanje raka na splošno še vedno nepopolno, tako pri pogostih kot pri redkih vrstah raka. To zahteva novo raven naložb v inovativne raziskave, vključno s projekti z visokim potencialom/visokim tveganjem. Zato misija o raku predlaga vseevropsko platformo UNCAN.eu, ki bi uporabljala obstoječe ustrezne raziskovalne infrastrukture ter vlagala v razvoj modelov in…
Vrvež sodobne družbe je pogosto prepleten – namerno ali nenamerno – z radiofrekvenčnimi (RF) emisijami. Posamezniki, vozila in oprema za…
Rok: 14.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:15.07.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Cilj sredstev ERC o dokazilih o konceptu je olajšati raziskovanje komercialnega in socialnega inovacijskega potenciala raziskav, ki jih financira ERC, in so zato na voljo samo glavnim raziskovalcem, katerih predlogi v veliki meri temeljijo na njihovih raziskavah, ki jih financira ERC. Vsi glavni raziskovalci, ki sodelujejo v enem od glavnih razpisov za nepovratnih sredstev, lahko…
Rok: 12.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj
Sredstva bodo na voljo raziskovalcem, ki so pripravljeni izvajati pionirske raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi in po svetu, tudi v neakademskih sektorjih. Cilj podoktorskih štipendij MSCA je okrepiti ustvarjalni in inovativni potencial raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem, mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo. Podoktorske štipendije MSCA štipendije bodo na…
Rok: 07.10.21
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, raziskave, usposabljanje
Podpora bo namenjena konzorciju nacionalnih kontaktnih točk (NKT) na področjih raziskav in usposabljanja, ki jih pokriva program Euratoma. Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami, da se opredelijo in izmenjajo dobre prakse ter dvigne splošni standard podpore prosilcem v okviru programa. Predlog mora zajemati celotno trajanje programa. Dejavnosti bodo prilagojene naravi področja in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Predlogi naj spodbujajo nove genomske tehnike v inovacijah na biološki osnovi (izključene so medicinske aplikacije, kot so terapevtske/klinične aplikacije), da bi razumeli in povečali njihov vpliv, na primer v zvezi z izvorom surovin in njihovimi drugimi značilnostmi ter uporabnimi načini pretvorbe (npr. z biorafinerijsko predelavo), skladiščenjem, logistiko, izboljšano funkcionalnostjo in okoljsko trajnostjo, varnostjo/nestrupenostjo in izboljšanim…
Rok: 07.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:22.07.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:energija, inovacije, raziskave, sodelovanje
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih 2022-2024.Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na…
Rok: 06.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:20.07.21* Mestna občina Murska Sobota
Področja:Izobraževanje, Mladi, Znanost
Ključne bes.:občinski, raziskave, sodelovanje
Spodbujanje aktivnosti na področju delovanja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter tehničnih kulture v javno in družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota. Razpis je razdeljen na dva sklopa: Sklop 1. Programi in projekti s področja znanstveno raziskovalne in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Bolezni, ki se prenašajo s hrano, so pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti ter pomembna ovira za družbeno-gospodarski razvoj po vsem svetu, vendar pa celoten obseg in breme nevarne hrane, zlasti breme, ki ga povzročajo kemična in biološka tveganja, še vedno v veliki meri nista znana.Uspešni predlogi bi morali zagotoviti podporo na dokazih temelječemu oblikovanju politik…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, kmetijstvo, raziskave, tehnologija
Potencial tehnologij veriženja blokov v različnih sektorjih in na različnih področjih uporabe je splošno priznan ter se spodbuja na zasebnem in javnem področju. Tudi na področju agroživilstva so tehnologije veriženja blokov vzbudile zanimanje. Področje agroživilstva povzroča posebne izzive pri uporabi tehnologij veriženja blokov, kot je narava proizvodov. V zelenem dogovoru Evropske komisije je treba povečati preglednost…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Povezanost biotske raznovrstnosti, vode, hrane, energije, prometa, podnebja in zdravja v okviru transformacijskih sprememb.Pri predlogih, ki se osredotočajo na biotsko raznovrstnost in povezave s človekovimi dejavnostmi, je treba preučiti, kako potekajo transformativne spremembe v različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Preučiti bi morali, kaj te spremembe sproži in kakšne so ovire (vedenjske, finančne, politične, institucionalne, glede…