Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSCA, MSP, inovacije, partnerstva, raziskave
Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu. Pri izmenjavah osebja MSCA sodelujejo organizacije iz akademskega in neakademskega sektorja (vključno z MSP) z vsega sveta. Podpora je namenjena mednarodni, medsektorski in interdisciplinarni…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections HORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcers HORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of change HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 04.11.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:02.09.21 Eureka
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva, raziskave, razvoj
V okviru pobude Evreka se lahko inovativna MSP v sklopu konzorcija prijavite na razpis Eurostars, ki financira mednarodno partnerske, razvojno-raziskovalne in inovacijske projekte. Cilj razpisa je podjetja iz Slovenije (predvsem MSP), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju…
3
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na nasledno temo: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition 
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected medical devices HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02: Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generation HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03: New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovations HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting…
Rok: 21.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na nasledno temo: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related costs of environmental stressors 
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj, stratifikacija
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na nasledno temo: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies 
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, bolezni, cepivo, imunoterapija, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for rare diseases HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 – developing…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 01.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:01.09.21 AI4media
Področja:Digitalizacija, Družba, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, inovacije, mediji, raziskave, razvoj
Projekt AI4Media, ki ga financira EU, želi vzpostaviti center odličnosti in široko mrežo raziskovalcev v Evropi in zunaj nje. Projekt temelji na izzivih, tveganjih in priložnostih, ki jih je široka uporaba umetne inteligence prinesla medijem, družbi in politiki.Projekt se bo sredotočil na zagotavljanje naslednje generacije ključnih napredkov na področju umetne inteligence, ki bodo služili sektorju…
Rok: 13.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, Horizon, raziskave, raziskovalci
Dodeljuje se podpora izjemnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti v fazi, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati, prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega raziskovalnega predloga. Subvencije so namenjene raziskovalcem in raziskovalkam na začetku samostojne raziskovalne kariere, in sicer v obdobju od 2 do 7 let po opravljenem doktoratu. Upravičena znanstvena področja:…
Rok: 15.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:28.09.21* Inštitut Evropske investicijske bank…
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:EIBURS, Zeleni dogovor, raziskave
EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem…
Rok: 15.12.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije. Cilj razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. 
Rok: 15.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* Inštitut Evropske investicijske bank…
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:EIBURS, raziskave
EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem…
Rok: 09.12.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, raziskave
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-OPEN-RDIS-OPEN: Research on disruptive technologies for defence Sklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše in interoperabilne obrambne tehnologije…
Rok: 09.12.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Zagonska
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, inovacije, raziskave, raziskovalne organizacije
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-OPEN-R-SME: Research on innovative and future-oriented defence solutionsRaziskave inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij so v veliki meri odvisne od inovacijske zmogljivosti malih in srednje…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, raziskave, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Predlogi v okviru raziskav na področju prelomnih tehnologij za obrambo se lahko nanašajo na katero koli od naslednjih tem:EDF-2021-DIS-RDIS-QSENS: Quantum technologiesEDF-2021-DIS-RDIS-NLOS: Non-line-of-sight optical sensors applicationsEDF-2021-DIS-RDIS-OTHR: Over-the-horizon radars applicationsEDF-2021-DIS-RDIS-AMD: New materials and technologies for…