Grantly ima na razpolago trenutno 124 odprtih razpisov za "raziskave".


Rok: 24.03.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, okolje, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo izvajanju poslanstva na področju zdravja tal in hrane. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01 CSA: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectivesHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 RIA: Validating and further developing indicators for soil health and functionsHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03…
Rok: 26.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21* Obzorje Evropa
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj, tehnologija, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D5-01-05: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop serviceHORIZON-CL5-2022-D5-01-11: Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the WorldHORIZON-CL5-2022-D5-01-13:…
Rok: 05.04.22
Projekti do:11.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01: AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised…
Rok: 15.09.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:13.07.22 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
Eurostars je instrument financiranja, ki podpira inovativna MSP in projektne partnerje (velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge vrste organizacij) s financiranjem mednarodnih projektov sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij.S sodelovanjem lahko organizacije iz 37 držav dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne projekte raziskav in razvoja na vseh področjih.
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:21.01.22 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
Eurostars je instrument financiranja, ki podpira inovativna MSP in projektne partnerje (velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge vrste organizacij) s financiranjem mednarodnih projektov sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij.S sodelovanjem lahko organizacije iz 37 držav dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne projekte raziskav in razvoja na vseh področjih.
Rok: 30.11.22
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:07.12.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave
Izplačilo enkratnega finančnega prispeveka k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe), za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022. Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih…
Rok: 26.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D5-01-01: Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership)HORIZON-CL5-2022-D5-01-02: Innovative energy storage systems on-board…
Rok: 17.02.22
Projekti do:210.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.12.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED. NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, Horizon, raziskave, raziskovalci
Cilj sredstev ERC o dokazilih o konceptu je olajšati raziskovanje komercialnega in socialnega inovacijskega potenciala raziskav, ki jih financira ERC, in so zato na voljo samo glavnim raziskovalcem, katerih predlogi v veliki meri temeljijo na njihovih raziskavah, ki jih financira ERC. Vsi glavni raziskovalci, ki sodelujejo v enem od glavnih razpisov za nepovratnih sredstev, lahko…
Rok: 20.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:16.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Gre za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in ZDA v obdobju od 1. julija 2022 do 30. junija 2024. Cilj je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 03.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:ERC, nagrada, raziskave, raziskovalci
Podeljene bodo tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov, in sicer znanstvenikom, ki so bili najuspešnejši pri vključevanju javnosti v oblikovanje, izvajanje ali razširjanje dejavnosti, ki jih financira ERC, na področjih, kot so cepiva in podnebne spremembe. Podelile se bodo spodnje nagrade: INVOLVE (CITIZEN SCIENCE)INSPIRE (PUBLIC OUTREACH)INFLUENCE (MEDIA AND POLICY)Za vsako posamezno nagrado lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 17.03.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:26.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, raziskovalci
Dodeljuje se podpora izjemnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti v fazi, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati, prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega raziskovalnega predloga. Subvencije so namenjene raziskovalcem in raziskovalkam na začetku samostojne raziskovalne kariere, in sicer v obdobju od 7 do 12 let po opravljenem doktoratu. Upravičena znanstvena področja:…
Rok: 21.04.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji, za zbiranje predlogov, ki izhajata iz enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-world data and/or…
Rok: 03.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:20.09.21 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskave, razvoj
SMART je objavil peti razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskovalnih in razvojnih projektih na področju napredne proizvodnje. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. Cilj razpisa je povečati konkurenčnost, rast in privlačnost posameznih proizvodnih panog z raziskavami in razvojem v odprti skupnosti velikih podjetij,…
1
Rok: 13.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, raziskave, raziskovalci, sodelovanje
Štipendije ERC so namenjene podpori odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. ERC-2022-StG  
Rok: 16.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:13.09.21 Eureka
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
ITEA 4 je objavila razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskavah in razvoju inovacij na področju programske opreme in projektih digitalne preobrazbe. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. 
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…