Grantly ima na razpolago trenutno 11 odprtih razpisov za "otroci".


Rok: 04.02.22
Projekti do:500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci
Cilj je otrokom na območju Občine Kamnik v letu 2022 zagotoviti počitniško varstvo. Varstvo se bo zagotavljalo od 21.2 2022 do 25.2. 2022, pretežno za otroke prve triade osnovnih šol ter za učence 4. in 5. razredov. 
Rok: 24.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:04.01.22* Mestna občina Ptuj
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:infrastruktura, občinski, otroci, usposabljanje, šport, športne prireditve
Sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2022.Sofinancirajo se naslednje vsebine:športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,kakovostni šport,vrhunski šport,šport invalidov,sofinanciranje uporabe in vzdrževanja športnih objektov,usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,sofinanciranje trenerjev,športne prireditve.
Rok: 01.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:evropska družba, otroci, usposabljanje
Učne pobude EU Jean Monnet  bodo spodbujale uvajanje vidika Evropske unije v izobraževalno kulturo šol in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1-4) ter prispevale h krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva med učenci in učitelji.Cilji so:opolnomočiti učitelje za poučevanje o EU z uporabo zanimivih metod ter učencem posredovati dejstva in znanje o Evropski uniji;izboljšati učne…
Rok: 24.02.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:otroci, splet, zloraba
Cilj razpisa je podpreti akterje EU pri izvajanju ukrepov za izvajanje prednostnih nalog, opredeljenih v strategiji EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok. Projektne prijave morajo obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog na področju boja proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok:Izboljšanje preprečevanja spolne zlorabe otrok in pomoči žrtvam. To vključuje ukrepe, ki prispevajo k izvajanju…
Rok: 18.05.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:civilna družba, otroci, partnerstva
Razpis za leto 2022 je osredotočen na prvo tematsko področje Strategije EU o otrokovih pravicah, ki spodbuja udeležbo v političnem in demokratičnem življenju EU, ki otrokom omogoča, da postanejo aktivni državljani in člani demokratičnih družb. 
Rok: 12.04.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, otroci, ženske
S tem razpisom, razdeljenim na 5 prednostnih nalog, se bo financiralo projekte, ki bodo:vključevali preprečevanje različnih oblik nasilja nad ženskami na podlagi spola v različnih okoljih s sistemskim pristopom (prednostna naloga 1, obsežni projekti)obravnavali škodljive prakse proti ženskam in deklicam (prednostna naloga 2)preprečevali nasilje na podlagi spola z odpravljanjem njegovih temeljnih vzrokov (prednostna naloga 3)podpirati…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci, otroci in mladina
Sofinancirali se bodo programi in projekti za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2022, z naslednjih področij dejavnosti:A: programe in projekte za otroke (do 14 let starosti),B: programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let).Cilji razpisa so:spodbujanje ustvarjalnosti;podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, otroci, socialno varstvo, ženske
Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024 na področju socialno varstvo in varovanje zdravja. Predmet razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče). Javni razpis II – Ljubljana – zdravo mesto
Rok: 30.04.22
Projekti do:13.706 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.11.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:otroci
Gre za financiranje krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2021/2022. Financiranje bo namenjeno javnim vrtcom (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli), ki bodo v tekočem šolskem letu organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili starost…
Rok: 06.12.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.11.21* Občina Krško
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci
Sofinanciranje programov za otroke in mladino v letu 2022 v občini Krško.Kandirati je mogoče v okviru naslednjih sklopov:A: Programi za otroke do 15. leta starosti,B: Programi mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade, ki izvajajo mladinske programe, programe za mlade in mladinsko delo kot jih opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.
Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja pravic žensk in otrok. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi…