Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "odpadna voda".


Rok: 01.12.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* Občina Dolenjske Toplice
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:občinski, odpadna voda, okolje
Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN – za komunalne odpadne vode do 50 PE – populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.  
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Namen podpore in vrste naložb: Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki…