Grantly ima na razpolago trenutno 1 odprtih razpisov za "obratna sredstva".


Rok: 30.11.22 Do porabe sredstev
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.01.22* Regionalna razvojna agencija Posavje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:naložbe, obratna sredstva, občinski, posojila, razvoj
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za: A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, B: financiranje investicij in C: financiranje obratnih sredstev, s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije…