Grantly ima na razpolago trenutno 7 odprtih razpisov za "novinarstvo".


Rok: 29.10.21
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Sofinanciranje dveh projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.Razpis ima dva sklopa, v okviru vsakega bo podprt en konzorcij:Sklop 1: vseevropski odzivni mehanizem za omejevanje kršitev in zmanjševanja svobode tiska in medijevSklop 2: sklad za nujno podporo raziskovalnim novinarjem in medijskim organizacijam za zagotovitev svobode medijev v EU
Rok: 04.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* International Press Institute (IPI)
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, sodelovanje
V okviru razpisa lahko novinarji in medijske organizacije pridobijo sredstva za sofinanciranje projektov raziskovalnega novinarstva, v katerih sodelujeta ekipi iz najmanj dveh držav članic EU. Upoštevani bodo projekti o vseh temah. To med drugim vključuje korupcijo, nezakonito bogatenje in finančni kriminal, varnost, demokracijo in človekove pravice, okolje in podnebne spremembe, zdravje, vključno s pandemijo COVID-19.
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Zbiranje predlogov za vzpostavitev projektov evropskih medijskih platform, katerih cilj je izboljšati dostop državljanov Unije do zaupanja vrednih informacij po vsej Uniji.Projekti bi morali spodbujati načine za razvoj tehničnih sistemov za izboljšanje in razširitev ponudbe kakovostnih novic in/ali programov, ki temeljijo na visokih standardih kakovosti ter evropskih pravicah in vrednotah.Platforme bi morale omogočati, da so…
Rok: 14.09.21
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti mrežo radijskih postaj, ki pripravljajo in razširjajo uredniško neodvisne informacije o zadevah EU. Izbrani projekt bo povečal poročanje in razpravo o evropskih temah v etru in digitalnih formatih z vseevropskih stališč in/ali s primerjavo različnih stališč znotraj Evrope.
Rok: 26.08.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:Creative Europe, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDSEKTORSKI SKLOP razpisuje podporo partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2021. Cilj podpore je spodbujati novinarska partnerstva za sistemsko sodelovanje med profesionalnimi novinarskimi/medijskimi organizacijami, da bi te pridobile na uspešnosti in konkurenčnosti na področju profesionalnega novinarstva. Zaradi tega se bodo testirali inovativni poslovni modeli in izmenjave najboljših praks med kolegi.Pričakovani…
Tematsko je razpis osredotočen na boj proti sovražnemu govoru in lažnim novicam, zaščito novinarjev pred nadlegovanjem in nasiljem, izboljšanje kakovosti…
Rok: 04.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:29.04.21* JournalismFund.eu
Področja:Kultura
Ključne bes.:novinarstvo, sodelovanje
V letu 2021 bodo ekipam novinarjev iz več evropskih držav, ki pišejo skupno zgodbo, namenili sredstva v višini 200.000 EUR, in sicer v okviru štirih prijavnih rokov. Prvi rok se je že iztekel, na voljo pa so še trije: 13.05. 202109.09. 202104.11. 2021