Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "neformalno učenje".


Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 07.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, neformalno učenje, občinski, usposabljanje, zdravo življenje
Mestna občina Kranj vo sofinancirala naslednja sledeča področja mladinskega sektorja v letu 2022:avtonomijo mladih,neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,dostop mladih…