Grantly ima na razpolago trenutno 8 odprtih razpisov za "intelligent systems".


Rok: 21.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Gender in computer sciences, Horizon, Machine learning, enakopravnost, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and, ženske
Rezultati predloga naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:večja razpoložljivost in uporaba nepristranskih rešitev umetne inteligence, ki preprečujejo pristranskost, v številnih industrijskih in digitalnih sektorjihrešitvam na podlagi UI za povečanje digitalne enakosti in socialne vključenosti žensk in deklet ter drugih skupin, ki jim grozi diskriminacija, kot so etnične manjšine in skupnost LGBTIQvečje vključevanje premalo zastopanih…
Rok: 21.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Ontologies, genetic programming, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, neural networks, statistical data processing and
Rezultati predloga naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:vzpostavitev novega stebra evropskega svetilnika umetne inteligencekrepitev vodilne enotne evropske skupnosti umetne inteligenceznanstvenemu napredku na področju umetne inteligence in obravnavi glavnih izzivov, ki ovirajo njeno uvajanje
Rok: 21.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Ontologies, genetic programming, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, neural networks, statistical data processing and
Razvoj zaupanja vredne tehnologije umetne inteligence, da bi v celoti izkoristili velike prednosti, ki jih lahko takšna tehnologija ponudi. Prikazati prednosti le te v posebnih aplikacijah.
Rok: 21.10.21
Projekti do:11.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult
Področje uporabe:Za zagotovitev evropske odprte strateške avtonomije na področju robotike z velikim potencialnim družbeno-gospodarskim učinkom je treba okrepiti in nadgraditi evropske prednosti, vključno z vrhunsko raziskovalno skupnostjo. Da bi ostali v ospredju tehnološkega razvoja, je bistveno, da raziskovalci sodelujejo, si izmenjujejo zamisli in rezultate raziskav. Močno mrežno povezana skupnost, osredotočena na odličnost, bo bolje reševala…
Rok: 21.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult
Pričakuje se, da bodo rezultati predloga prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:Nova generacija robotike, ki jo poganja umetna inteligenca: To bi omogočilo naslednjo generacijo avtonomnih robotov s povečanimi zmožnostmi za delo brez nadzora ali z omejenim nadzorom ter naslednjo generacijo interaktivnih robotov z močno izboljšanimi intuitivnimi, varnimi in učinkovitimi kognitivnimi, socialnimi in fizičnimi zmožnostmi za pomoč…
Rok: 21.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and
Rezultati predloga naj bi prispevali k vsaj enemu od naslednjih pričakovanih rezultatov:Nova paradigma, osredotočena na človeka, ki bo ljudi odvrnila od nevarnih in nezdravih delovnih mest s pomočjo sodelovalne utelešene (fizične) umetne inteligence, ki bo vključevala in opolnomočila končne uporabnike in delavce ne glede na njihov spol, starost ali ozadje.Na človeka osredotočena umetna inteligenca, ki…
Rok: 21.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and
Predlogi naj bi vključevali in optimizirali rešitve na področju umetne inteligence, podatkov in robotike, da bi z obravnavo scenarijev uporabe v dejanskih ali zelo realističnih delovnih okoljih pokazali, kako lahko neposredno prispevajo k zelenemu dogovoru. Predlagano metodologijo je treba podpreti s ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so pomembni za industrijo ali storitve, in utemeljiti dodano vrednost takšnih…
Rok: 21.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Artificial intelligence, Embedded systems, Hori, Machine learning, Networks (communication networks, Open Source Software, Softwar, Software Architectures, Software Design & Development, intelligent systems, mult, sensor networks, statistical data processing and
Rezultati predloga naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:Podporna struktura za evropski računalniški ekosistem: dogodki za mreženje in delavnice o viziji za akademsko in industrijsko računalniško skupnost,letno posodobljeni načrti za računalništvo, ki obravnavajo področje s širokega vidika, od robnih naprav do robnega oblaka ter HPC, od znanstvenih do industrijskih, družbenih in raziskovalnih aplikacij, ter obravnavajo…